BUSCADOR

Serveis i manteniment

La Regidoria de Serveis i Manteniment vetlla per garantir el bon estat de les infraestructures municipals al carrer, com el clavegueram, la senyalització viària, el mobiliari urbà, l’enllumenat o les àrees infantils, entre d’altres.

En aquesta regidoria també s’emmarca la gestió dels residus i el servei de salut pública en els següents àmbits: la seguretat alimentària, control de plagues urbanes, aigües de consum públic i fonts naturals, protecció de la salubritat pública, animals domèstics i de companyia, entre d’altres.

Gabriel Gomez Sesma

REGIDOR: Sr. Gabriel Gómez Sesma
Correu electrònic: gabriel.gomez@subirats.cat
Concertar cita amb el regidor

TÈCNICS RESPONSABLES: 
Sr. Xavier Solé Suriol (arquitecte tècnic)
Correu electrònic: solesxv@diba.cat

Sr. Manel Comas Olivella (enginyer)
Correu electrònic: comasom@diba.cat

Sra. Anna Creixell Busquet (tècnica de medi ambient)
Correu electrònic: creixellba@diba.cat

Horaris d’atenció a la ciutadania

TEMES

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS

X