BUSCADOR

Reciclamòbil

El remolc – deixalleria “Reciclamòbil” és un servei de recollida d’alguns residus especials o contaminants que tenim a casa que no tenen un contenidor específic al carrer, com els fluorescents, les bombetes, les piles, l’oli de cuina i els aerosols.

Concretament, es tracta d’un remolc amb diferents compartiments per a llençar aquests residus especials. 

Els dibuixos dels laterals del remolc tenen com a temàtica “el reciclatge” i han estat realitzats per nens i nenes de les escoles del municipi.

Què hi podem llençar?

  • Els fluorescents i les bombetes: Els fluorescents i bombetes de baix consum porten vapor de mercuri. El mercuri és un metall pesant molt tòxic, és molt volàtil i es dispersa fàcilment al medi. Cal portar-los amb el cartró protector. 
  • Les piles: ocasionen greus perills per a la salut i el medi a causa dels metalls pesants que contenen (cadmi, mercuri, plom, etc.). 
  • L’oli de cuina / l’oli mineral: si el llencem a l’aigüera o a la claveguera es barreja amb les aigües residuals i forma una capa superficial impermeable que en dificulta el procés de depuració natural. Si el reciclem evitem aquests impactes i transformem aquest oli residual en sabó, cosmètics o combustible (biodièsel). 
  • Residus especials: tintes i tòners: Els cartutxos de tinta i tòner esgotats, així com els que es troben incorporats en impressores descartades poden ser components perillosos per contenir o haver contingut algun tipus de substàncies perilloses.
  • Els aerosols: els esprais d’alimentació, de neteja, de cosmètica, de pintures… són problemàtics perquè contenen gasos a pressió inflamables que poden explotar quan es llencen. Cal fer-ne una correcta gestió.

Quan i on el podem trobar?

És un servei itinerant que es va ubicant en un nucli del municipi diferent durant un temps determinat (entre 3 i 7 dies). 

Consulta el calendari i ubicacions del reciclamòbil aquí.

Durant aquests dies es podrà dipositar els residus, dins dels seus compartiments corresponents, evitant així haver de desplaçar-se a la deixalleria i facilitant el reciclatge i la correcta gestió dels residus.

L’espai que ocupa està degudament senyalitzat amb un pal en el que s’hi enganxarà el remolc, el qual té un cartell en la seva part superior. Aquest cartell és de caràcter informatiu i conté les dades bàsiques del servei (què hi podem tirar, calendari, altres ubicacions…).

Concretament els punts d’ubicació del Reciclamòbil són els següents:

Nucli Ubicació
Sant Pau d’Ordal Plaça Subirats
Ordal C/ Mn. Isidre Solsona
Lavern C/ de les Escoles – Av. Països Catalans
Can Cartró Plaça Verge dels Pobres
Urb. Can Rossell Plaça de la Font
Urb. Casablanca C/ de les Moreres

 

 

 

 

X