BUSCADOR

Reciclamòbil

QUÈ ÉS I QUÈ HI PODEM LLENÇAR?

El remolc – deixalleria “Reciclamòbil” és un servei de recollida d’alguns residus especials o contaminants que tenim a casa que no tenen un contenidor específic al carrer, com els fluorescents, les bombetes, les piles, l’oli de cuina i els aerosols.

Concretament, es tracta d’un remolc amb diferents compartiments per a llençar aquests residus especials. 

Els dibuixos dels laterals del remolc tenen com a temàtica “el reciclatge”, i han estat realitzats per nens i nenes de les escoles del municipi.

Els residus que es recullen són:

– Els fluorescents i les bombetes: Els fluorescents i bombetes de baix consum porten vapor de mercuri. El mercuri és un metall pesant molt tòxic, és molt volàtil i es dispersa fàcilment al medi. Cal portar-los amb el cartró protector. 

Les piles: ocasionen greus perills per a la salut i el medi a causa dels metalls pesants que contenen (cadmi, mercuri, plom, etc.). 

– L’oli de cuina / l’oli mineral: si el llencem a l’aigüera o a la claveguera es barreja amb les aigües residuals i forma una capa superficial impermeable que en dificulta el procés de depuració natural. Si el reciclem evitem aquests impactes i transformem aquest oli residual en sabó, cosmètics o combustible (biodièsel). 

Residus especials: tintes i tòners: Els cartutxos de tinta i tòner esgotats, així com els que es troben incorporats en impressores descartades poden ser components perillosos per contenir o haver contingut algun tipus de substàncies perilloses.

– Els aerosols: els esprais d’alimentació, de neteja, de cosmètica, de pintures… són problemàtics perquè contenen gasos a pressió inflamables que poden explotar quan es llencen. Cal fer-ne una correcta gestió.

QUAN I ON EL PODRÉ TROBAR?

És un servei itinerant que es va ubicant en un nucli del municipi diferent durant un temps determinat (entre 3 i 7 dies). Pots consultar el calendari aquí.

Concretament la temporalització es contempla seguint les setmanes del mes i de la forma següent:

SETMANA del MES

DLL

DM

DC

DJ

DV

DS

DG

SANT PAU D’ORDAL

ORDAL

LAVERN

CASABLANCA

CAN CARTRÓ

URB. CAN ROSSELL

Durant aquests dies la gent podrà anar-hi a dipositar els residus, dins dels seus compartiments corresponents, evitant així haver de desplaçar-se a la deixalleria i facilitant el reciclatge i la correcta gestió dels residus.

L’espai que ocupa està degudament senyalitzat amb un pal en el que s’hi enganxarà el remolc, el qual té un cartell en la seva part superior. Aquest cartell és de caràcter informatiu i conté les dades bàsiques del servei (què hi podem tirar, calendari, altres ubicacions…).

Concretament els punts d’ubicació del Reciclamòbil són els següents:

Nucli Ubicació
Sant Pau d’Ordal Plaça Subirats – al costat de la caseta d’Informació Turística
Ordal c/ Mn. Isidre Solsona – davant de l’entrada de les escoles, al costat del parc
Lavern c/ de les escoles // Avda Països Catalans – al principi de la rambla, davant de les escoles
Can Cartró Plaça Verge dels Pobres
Urb. Can Rossell Plaça de la Font
Urb. Casablanca c/ de les Moreres – davant del local social

 

 

 

 

 

 

X