BUSCADOR

Planificació, obres i urbanisme

Ordenació dels usos i aprofitament del territori d’acord amb les particularitats del municipi, planificació de les inversions en infraestructures o equipaments públics i manteniment o millora de les existents.

pere-pons

TEMES

 • Gestió urbanística per al desenvolupament de sectors de creixement o millora dels nuclis urbans
 • Certificats urbanístics
 • Llicències d’obres: via pública, zona verda i manteniment d’edificis públics
 • Llicències d’activitats
 • Informació POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)
 • Ajust del planejament urbà per adaptar-lo als requeriments necessaris dins l’ordenació general del municipi
 • Gestió de convenis amb entitats i/o particulars
 • Intervenció administrativa en les activitats que promouen els particulars, inspecció i vigilància
 • Intervenció administrativa en la realització d’obres que promouen els particulars, inspecció i vigilància
 • Coordinació i realització d’obres municipals per a creació o manteniment de la vialitat pública local, camins municipals i espais urbans
 • Coordinació i realització d’obres municipals per a la construcció, reforma i millora d’edificacions destinades a l’ús públic i equipaments municipals
 • Finançament d’actuacions d’interès municipal conjuntament amb altres administracions públiques

PLANEJAMENT

PROJECTES OBRES MUNICIPALS

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS