BUSCADOR

Planificació, obres i urbanisme

Ordenació dels usos i aprofitament del territori d’acord amb les particularitats del municipi, planificació de les inversions en infraestructures o equipaments públics i manteniment o millora de les existents.

pere-pons

REGIDOR: Sr. Pere Pons i Vendrell
Correu electrònic: pere.pons@subirats.cat
Concertar cita amb el regidor

TÈCNICS RESPONSABLES:
Sr. Jordi Zapater Guilera (arquitecte)
Correu electrònic: zapatergj@diba.cat

Sr. Ramon Gumà (arquitecte)
Correu electrònic: gumaer@diba.cat

Sr. Xavier Solé (arquitecte tècnic)
Correu electrònic: solesxv@diba.cat

Sr. Manel Comas (enginyer)
Correu electrònic: comasom@diba.cat

Horaris d’atenció a la ciutadania

TEMES

 • Gestió urbanística per al desenvolupament de sectors de creixement o millora dels nuclis urbans
 • Certificats urbanístics
 • Llicències d’obres: via pública, zona verda i manteniment d’edificis públics
 • Llicències d’activitats
 • Informació POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)
 • Ajust del planejament urbà per adaptar-lo als requeriments necessaris dins l’ordenació general del municipi
 • Gestió de convenis amb entitats i/o particulars
 • Intervenció administrativa en les activitats que promouen els particulars, inspecció i vigilància
 • Intervenció administrativa en la realització d’obres que promouen els particulars, inspecció i vigilància
 • Coordinació i realització d’obres municipals per a creació o manteniment de la vialitat pública local, camins municipals i espais urbans
 • Coordinació i realització d’obres municipals per a la construcció, reforma i millora d’edificacions destinades a l’ús públic i equipaments municipals
 • Finançament d’actuacions d’interès municipal conjuntament amb altres administracions públiques

PLANEJAMENT

En aquest moment no hi ha cap projecte de planejament en exposició pública.

PROJECTES OBRES MUNICIPALS

En aquest moment no hi ha cap projecte d’obra municipal en exposició pública.

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS

X