BUSCADOR

Gestió de les incidències a la via pública

L’any 2018 es va crear un servei per tal que la ciutadania, de forma fàcil i ràpida, pugui comunicar qualsevol incidència a la via pública per correu electrònic.

Si algú detecta un fanal que no funciona, mobiliari malmès, desperfectes o qualsevol aspecte relacionat amb els serveis i manteniment del municipi, pot enviar un correu electrònic a l’adreça manteniment@subirats.cat i es resoldrà el més aviat possible.

 

X