BUSCADOR

Servei de consum

L’Ajuntament, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Alt Penedès i la Diputació de Barcelona, ofereix el servei de consum de manera gratuïta a tots els veïns i veïnes del municipi.

Servei de consum de la Diputació de Barcelona

El servei de l’Oficina Provincial d’Informació al Consumidor (OPIC) està destinat als ajuntaments que no disposen d’un Servei públic de consum i té com a finalitat bàsica la defensa dels consumidors i els seus drets. Formen el servei de l’OPIC: la Bústia del Consumidor, amb seu a l’ajuntament, que recull diàriament les consultes dels ciutadans i les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) que regularment es desplacen per atendre consultes de la ciutadania.

La pròxima visita de la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor a Subirats està prevista el proper:

Dijous 13 d’abril de 2023 de 12 a 13 hores. 

La UMIC s’ubica a la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal.

Servei de consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

a) ATENCIÓ A LES PERSONES CONSUMIDORES

Servei públic i gratuït per atendre les vostres consultes, queixes, denúncies o reclamacions en les vostres relacions de consum amb empreses, professionals o establiments comercials.

b) ATENCIÓ A LES EMPRESES 

c) ATENCIÓ A ESCOLES 

Contacteu amb l’Escola de Consum de Catalunya, un servei públic gratuït que pretén afavorir la presència de l’educació del consum dins de l’àmbit educatiu català, mitjançant xerrades i tallers adreçades als infants en tots els nivells formatius.

d) ATENCIÓ A ENTITATS 

Us facilitem informació sobre temes de consum i us oferim xerrades sobre aquells temes que interessi a la vostra entitat. Contacteu aquí.

Links

TEMES