BUSCADOR

Servei de consum

L’Ajuntament, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Alt Penedès i la Diputació de Barcelona, ofereix el servei de consum de manera gratuïta a tots els veïns i veïnes del municipi.

Servei de consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

a) ATENCIÓ A LES PERSONES CONSUMIDORES

Servei públic i gratuït per atendre les vostres consultes, queixes, denúncies o reclamacions en les vostres relacions de consum amb empreses, professionals o establiments comercials.

b) ATENCIÓ A LES EMPRESES 

c) ATENCIÓ A ESCOLES 

Contacteu amb l’Escola de Consum de Catalunya, un servei públic gratuït que pretén afavorir la presència de l’educació del consum dins de l’àmbit educatiu català, mitjançant xerrades i tallers adreçades als infants en tots els nivells formatius.

d) ATENCIÓ A ENTITATS 

Us facilitem informació sobre temes de consum i us oferim xerrades sobre aquells temes que interessi a la vostra entitat. Contacteu aquí.

Servei de consum de la Diputació de Barcelona

A conseqüència de la crisi sanitària per la COVID-19, han quedat suspeses les sortides de les unitats mòbils d’informació al consumidor al territori. Malgrat que les visites presencials de les unitats mòbils han quedat interrompudes fins que la situació permeti reprendre la activitat, el servei d’atenció telemàtic al consumidor resta actiu i reforçat, amb el compromís de fer una primera atenció a les persones reclamants en un termini no superior a 48 hores.

Links

TEMES

X