BUSCADOR

Transparència

Les administracions públiques, les institucions i els organismes públics en general tenim  funcions, activitats i serveis d’interès públic en benefici del conjunt dels ciutadans.

En un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenim l’ obligació de donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat, de la nostra activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al nostre abast. Per tant, adquireixen especial rellevància principis com són el de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques

Tenim una societat que cada cop exigeix una major transparència sobre el funcionament de les administracions i els processos de presa de decisió, incloent-hi el reconeixement d’un dret ampli d’accés a la informació pública, així com una major participació en la presa de decisions.

Àngels Pinyol Batet

TEMES

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS

X