BUSCADOR

Identitat visual

A principis de l’any 2018 es va encarregar el treball de creació d’un manual d’identitat visual per recollir els elements gràfics i les seves normes d’aplicació a fi efecte de servir com eina eficaç per controlar tots aquells aspectes que permeten garantir la coherència de la identitat visual de la corporació.

L’actualització de la identitat visual de l’Ajuntament de Subirats s’ha basat en dues premisses concretes; obtenir uns originals eficients, que permetin un ús adequat als sistemes visuals, comunicatius i de reproduccions actuals, i segona, respectar els elements heràldics que, fins a l’actualitat, han servit per representar l’Ajuntament.

La imatge ha estat realitzada pel professor associat de la Universitat de Barcelona, Jesús Fariñas Lopez, també professor de projectes al Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA). Aquest treball serà motiu d’una sessió extraordinària en el context d’un projecte d’identitat visual, en el Grau de Disseny de la Facultat de Belles Arts a la mateixa Universitat de Barcelona.

El resultat d’aquest treball s’ha presentat a la ciutadania el 26 d’octubre de 2018.

Documents i arxius descarregables:


X