BUSCADOR

Cultura

Subirats té un bon nombre d’entitats i associacions culturals que cada any fan possible un gran ventall d’activitats al nostre municipi. Des de de Cultura es desenvolupa un nombre important d’activitats culturals adreçades al municipi, així es confecciona el butlletí municipal amb caire trimestral, i el calendari anual referit sempre a motius subiratencs.

lluisa-sueiro

NOM DE LA REGIDORA: Sra. Lluïsa Sueiro i Iglesias
Telèfon: 93 899 30 11
Correu electrònic:  lluisa.sueiro@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: Tardes de dilluns i dimecres i dissabtes al matí.

TÈCNIC RESPONSABLE: Esther Grases i Simón
Telèfon i ext.: 93 899 30 11
Correu electrònic: grasesse@diba.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

TEMES

Col·laboració amb les entitats culturals
Subirats té actualment registrades 65 entitats culturals i dinamitzatives del territori. L’Àrea de Cultura té signats diversos convenis de col·laboració amb bona part d’aquestes entitats.

Arxiu municipal
 Centre de preservació de la memòria històrica de Subirats i agent actiu en l’agilitat i eficiència de l’Ajuntament. L’Arxiu Municipal té una doble funció: preservar i difondre el patrimoni documental de la vila, i conservar i organitzar els documents històrics i actuals de l’Ajuntament. És el servei responsable de garantir la preservació, l’organització i la recuperació dels documents de l’Ajuntament, des de la seva creació fins que s’eliminen o es conserven permanentment, amb l’objectiu de salvaguardar els drets i els deures de les persones que contenen els documents, mentre hi garanteix l’accés. Ubicat a les Oficines Municipals.

Bibliobús Montcau
És un servei públic obert a tothom, un espai de trobada per a totes les edats amb la finalitat d’apropar la cultura.  Els serveis que ofereix són els següents:

 • Informació i assessorament
 • Préstec
 • Préstec especial a entitats i escoles
 • Accés gratuït a Internet
 • Suport a l’autoaprenentatge
 • Sessions formatives sobre l’ús i els recursos del bibliobús, especialment a les escoles i grups de qualsevol edat.
 • Activitats culturals i de foment a la lectura
 • A més, des del bibliobús podeu accedir a 8 milions de documents entre llibres, DVDs, CDs, revistes i diaris així com aconseguir descomptes en entrades de museus, llibreries i altres productes culturals. Recorda que funciona com qualsevol Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona

Inventari del patrimoni cultural de Subirats
Els elements de patrimoni cultural i natural del terme municipal de Subirats, segons el mapa elaborat per la Diputació de Barcelona, ascendeixen a 247.
El Mapa del patrimoni cultural i natural de Subirats es va elaborar el 2007, mitjançant la signatura d’un conveni entre la Diputació i l’Ajuntament.  Del total d’elements inventariats, un  69% correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts i elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil). La resta del repertori inclou un 10% de patrimoni moble (col·leccions, objectes i elements urbans); un 1%, documental (fons documentals i d’imatges); un 8%, immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals); i un 12%, natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).
Accediu al Mapa del patrimoni cultural i natural de Subirats des d’aquest enllaç

Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona (CIUDEB)
L’última defensa de Barcelona es refereix als fets esdevinguts a Subirats els dies 22 i 23 de gener de 1939. Seguint les línies defensives dissenyades pel general Vicente Rojo, els soldats republicans van construir una sèrie de fortificacions a banda i banda de la carretera N-340 des de Pago fins al coll de l’Ordal. L’objectiu d’aquestes defenses era impedir l’avanç de l’exèrcit franquista, el qual es trobava cada cop més a prop de Barcelona. Malgrat la resistència republicana, l’exèrcit rebel va efectuar una maniobra d’encerclament sobre aquestes defenses que li va permetre superar-les i seguir amb el seu avanç.
El CIUDEB és una eina de divulgació per donar a conèixer tots aquests fets. En aquest espai es mostra material, complementat amb testimonis locals i un relat històric dels esdeveniments. A més de les fortificacions, en aquesta zona s’han localitzat restes de material bèl·lic i estris de menjar, així com premsa escrita de l’època conservada per particulars.

Programació estable de caire cultural

 • Programa Nits a la fresca: seguit de concerts de petit format que donen accés a la cultura als petits nuclis del municipi.
 • Sant Jordi: celebració que cada any varia el seu format, i normalment està vinculada a les escoles i als més petits.
 • Diada de l’11 de setembre: Celebració institucional que es realitza a la Plaça de la Vila.
 • Premis Castell de Subirats: Acte que es realitza per donar un reconeixement a personatges de la vida pública i/o social de Subirats.

LINKS

X