BUSCADOR

Cultura

Subirats compta amb nombroses entitats i associacions culturals que cada any fan possible un gran ventall d’activitats al nostre municipi.

A més, des de la Regidoria de Cultura s’organitzen moltes altres activitats culturals durant tot l’any que complementen l’oferta lúdica i cultural del municipi que cada any és més complerta.

Lluisa

REGIDORA: Sra. Lluïsa Sueiro Iglesias
Correu electrònic:  lluisa.sueiro@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: dimecres tarda i dissabte matí (visites concertades)

TÈCNICA RESPONSABLE: Sra. Esther Grases Simón
Correu electrònic: grasesse@diba.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (visites concertades)

TEMES

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS

X