BUSCADOR

Calendari de festes locals

L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals dues tindran caràcter local.

El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals de cada municipi són fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, i que l’acord d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.

Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen a continuació:

 • 1 de gener (Cap d’any), dissabte.
 • 6 de gener (Reis), dijous.
 • 15 d’abril (Divendres Sant), divendres.
 • 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns.
 • 24 de juny (Sant Joan), divendres.
 • 15 d’agost (l’Assumpció), dilluns.
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts.
 • 8 de desembre (La Immaculada), dijous.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns.

Calendari de les festes locals de l’any 2022 per al municipi de Subirats aprovat pel Ple de la Corporació del dia 7 de juliol de 2021

 • Sant Pau d’Ordal – 31 de gener i 14 d’abril
 • Can Rossell – 25 d’abril i 14 d’abril
 • El Rebato i Torre-Ramona – 25 d’abril i 14 d’abril
 • Els Casots – 2 de maig i 14 d’abril
 • Can Cartró 2 de maig i 14 d’abril
 • Lavern 27 de juny i 14 d’abril
 • Can Batista 4 de juliol i 14 d’abril
 • Casablanca – 12 de juliol i 14 d’abril
 • Can Rossell 1 d’agost i 14 d’abril
 • Ordal 8 d’agost i 14 d’abril
 • Ca l’Avi – 24 d’octubre i 14 d’abril
 • Can Bas 27 de juny i 14 d’abril
 • Cantallops 31 de gener i 14 d’abril
 • El Pago – 31 de gener i 14 d’abril
 • Muntanya Rodona – 31 de gener i 14 d’abril

 

 

 

 

X