BUSCADOR

Mobilitat

La Regidoria de Mobilitat s’encarrega de tots aquells aspectes relatius a la mobilitat de les persones i dels vehicles dins del terme municipal.

Aspectes tals com el transport públic de persones, distribució de mercaderies, foment de mobilitat sostenible i segura, aparcaments, seguretat viària, senyalització, desplaçaments a peu, illes per a vianants, accessibilitat (barreres arquitectòniques), guals, etc.

Cal compaginar el dret individual a la mobilitat amb que aquest es pugui exercir d’una manera responsable per minimitzar l’impacte sobre persones, entorn i medi ambient.

Es treballarà per millorar la xarxa actual de transport interurbà amb els busos així com en promoure la connectivitat sostenible entre nuclis.

En l’àmbit del transport, la regidoria coordina les relacions municipals amb les administracions i empreses titulars de la gestió del transport públic que es presta al municipi.

Carles Morgades aguila

TEMES

LINKS

X