BUSCADOR

Comunicació

La Regidoria de Comunicació s’encarrega de la gestió de la comunicació corporativa i institucional de l’Ajuntament de Subirats a través dels seus diversos canals i espais de comunicació.

L’Ajuntament de Subirats compta amb el web municipal www.subirats.cat com a principal plataforma de comunicació i difusió, però també disposa d’altres canals com la revista municipal Tot Subirats que s’edita trimestralment, les xarxes socials i el Servei d’informació per Whatsapp.

Àngels Pinyol Batet

REGIDORA: Sra. Àngels Pinyol Batet
Correu electrònic: angels.pinyol@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: dimecres tarda i dissabte matí (visites concertades)

TÈCNICA RESPONSABLE: Sra. Esther Grases Simón
Correu electrònic: comunicacio@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (visites concertades)

TEMES

X