BUSCADOR

Comunicació

La Regidoria de Comunicació s’encarrega de la gestió de la comunicació corporativa i institucional de l’Ajuntament de Subirats a través dels seus diversos canals i espais de comunicació.

L’Ajuntament de Subirats compta amb el web municipal www.subirats.cat com a principal plataforma de comunicació i difusió, però també disposa d’altres canals com la revista municipal Tot Subirats que s’edita trimestralment, les xarxes socials i el Servei d’informació per Whatsapp.

Àngels Pinyol Batet

TEMES

• Gestió de continguts, actualització i difusió d’informació corporativa i institucional a les pàgines www.subirats.cat i www.turismesubirats.cat
• Coordinació, planificació, redacció i maquetació de la revista d’informació municipal Tot Subirats
• Gestió del Servei d’informació per Whatsapp
• Gestió de les xarxes socials
• Gestionar i vetllar pel compliment d’una bona utilització del Manual d’identitat visual
• Relació amb els mitjans de comunicació locals i comarcals
• Relació amb l’emissora de ràdio local Penedès FM Subirats
• Suport i assessorament a les entitats del municipi en la difusió de les seves activitats
• Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la corporació
• Planificació i redacció d’un Pla de comunicació
• Coordinació i participació en l’elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells, etc.
• Organització de rodes de premsa i elaboració de les corresponents notes i dossiers de premsa
• Establir i coordinar els mitjans de comunicació interns per una millor organització i servei
• Creació de canals comunicatius adients per afavorir la interacció entre els ciutadans i l’Ajuntament
• Posar a l’abast de la ciutadania els instruments necessaris per fer escoltar les seves demandes i opinions

CAMPANYES

LINKS