BUSCADOR

Participació Ciutadana

Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques. La participació ciutadana té dos grans tipus de protagonistes: les persones a nivell individual i les entitats.

Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal obrir els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat.

Àngels Pinyol Batet

REGIDORA: Sra. Àngels Pinyol Batet
Correu electrònic: angels.pinyol@subirats.cat
Concertar cita amb la regidora

TÈCNICA RESPONSABLE: Sra. Esther Grases Simón
Correu electrònic: grasesse@diba.cat
Horari d’atenció a la ciutadania

TEMES

  • Crear espais que facilitin la participació, amb aquesta premissa es treballa conjuntament amb la web, les xarxes socials, el portal d’entitats, la seu electrònica i el portal de transparència
  • Fomentar la coresponsabilitat de la ciutadania amb el Govern a l’hora de prendre decisions
  • Enriquir el debat ampliant la participació i fomentar el consens en la presa de decisions en els projectes i accions municipals
  • Impulsar polítiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat
  • Promocionar, formar i assessorar el teixit associatiu
  • Estimular una xarxa de suport a les associacions

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS

XARXES SOCIALS

X