BUSCADOR

Deixalleria

Amb la posada en funcionament de la deixalleria s’intenta la recuperació de molts materials reciclables, reduint així la quantitat de residus, així com també preservem el nostre entorn de materials contaminants i problemàtics, com són: pintures, dissolvents, piles, fluorescents, olis de motor i de cuina, esprais, etc. El reciclatge i la recuperació d’aquest tipus de productes tan tòxics ajudarà a que els nostres fills es trobin amb un entorn saludable i net, perquè no oblidem que la qualitat de vida de les noves generacions depèn de com cuidem nosaltres la natura i l’entorn.

Residus admissibles:

Paper i cartró, ferralla, tèxtils, electrodomèstics, mobles similars, matalassos, somiers, portes i marcs de finestres, rustes, restes de jardineria, runes inerts, embalatges, envasos de productes fitosanitaris d’adobs, olis de vehicles, bateries d’automobils, piles, aerosols, pintures, vernissos i dissolvents químics no tòxics, radiografies, fluorescents i llums de vapor, pneumàtics de cotxes, olis vegetals i vidre d’ampolles.

Residus no admissibles:

Escombraries domèstiques, medicaments o residus infecciosos, líquids de fotografia, recipients que hagin contingut residus tòxics o perillosos, residus radioactius o residus no identificats.

Horari:

Dijous de 9 a 14h i de 16 a 19h
Dissabte de 9 a 14h

Telèfon: 

659 09 91 70 (disponible en l’horari de la deixalleria)

Ubicació:

X