BUSCADOR

Recursos Humans

La regidoria de Recursos Humans té com a objectiu la planificació i coordinació de la política del personal de l’Ajuntament. Vetlla per a la millora de l’organització interna de tots els serveis municipals, així com la qualitat i professionalitat del personal.

Carles Morgades aguila

TEMES

  • Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral
  • Elaborar les nòmines i seguretat social
  • Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d’accés lliure com les de promoció interna
  • Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
  • Dissenyar i gestionar l’avaluació del desenvolupament dels recursos humans de l’Ajuntament
  • Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
  • Definir la política retributiva del personal
  • Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i representants del personal
  • Gestionar la prevenció de riscos i la seguretat i salut laboral per als treballadors