BUSCADOR

Habitatge

L’habitatge és un dret fonamental de les persones i una de les preocupacions més importants de la nostra ciutadania en el moment actual. Des de la regidoria d’Habitatge s’actualitzarà els cens d’habitatges buits del nostre municipi, i es treballarà per posar en contacte propietaris i llogaters per a donar mobilitat a aquest habitatges buits. Cal donar la oportunitat als nostres joves que puguin quedar-se a viure a Subirats. Es seguirà treballant en dotar al nostre municipi de més habitatge públic per a qui més ho necessiti.

Per a poder  garantir el dret a l’accés a l’habitatge, es pretén potenciar el lloguer i establir convenis de col·laboració amb els diferents organismes supramunicipals amb competències en política d’habitatge: Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Departament d’Habitatge de la Generalitat.

Carles Morgades aguila

TEMES

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS