BUSCADOR

Expedients en informació pública

Expedients en tràmit d’informació pública:


Aprovació inicial del Projecte d’urbanització per a l’ordenació de part de la zona esportiva de Lavern

Termini: del 25 de maig al 16 d’agost de 2023

Projecte d’actuació específica per a la instal·lació d’una àrea d’autocaravanes a Can Cartró

Termini: del 20 de maig al 19 de juny de 2023

Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts pel transport escolar no obligatori per als estudiants del municipi del curs 2022-2023

Termini: del 18 de maig al 14 de juny de 2023

Aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2023

Termini: del 12 de maig a l’1 de juny de 2023

Aprovació inicial del Reglament regulador del servei de cementiri municipal. Exp.2023_382

Termini: del 12 de maig al 22 de juny de 2023

Aprovació inicial de les bases i la convocatòria d’ajuts de material escolar, llibres i sortides per al curs 2023/2024

Termini: del 8 de maig al 2 de juny de 2023

Aprovació inicial del Projecte de millora integral de característiques superficials i seguretat viària del camí Can Batista, al tram des de la ctra. BV- 2429 fins al pont de sobre torrent de Can Batlle

Termini: del 4 de maig al 14 de juny de 2023

Modificació puntual del POUM de Subirats a l’àmbit del PE SNU-3 “Ampliació equipaments”

Termini: de l’11 d’abril al 13 de juny de 2023