BUSCADOR

L’Ajuntament obre un procés participatiu per triar el nom de la plaça de Lavern

L’Ajuntament obre un procés participatiu per triar el nom de la plaça de Lavern

L’Ajuntament de Subirats vol conèixer l’opinió dels veïns i veïnes de Subirats sobre com anomenar la plaça de Lavern i, per aquest motiu, promou a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, dues enquestes amb aquesta finalitat, que es conceben com a informatives i orientatives respecte de l’opinió municipal..

Per participar a l’enquesta cal ser major de 16 anys i estar empadronat/da al municipi de Subirats. També hi poden participar les entitats culturals degudament inscrites en el registre municipal d’associacions i entitats ciutadanes de Subirats.

Només serà vàlid un vot per persona i es podrà participar en la primera enquesta del 1 al 23 d’agost i en la segona del 1 al 15 de setembre.

Hi ha espai per poder proposar tres noms diferents. Totes les propostes han d’estar motivades (explicar i/o argumentar la vostra decisió)

La participació es podrà fer de forma  electrònica a travès del web municipal fent clic aquí 

L’única dada personal que s’haurà de fer constar a l’enquesta serà el número del DNI o NIE als efectes de comprovar la inscripció de la persona al padró municipal d’habitants i també per evitar possibles duplicitats.

 

 X