BUSCADOR

Protecció civil i ADF

Protecció civil

El voluntariat de protecció civil a Catalunya possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions en matèria de protecció civil. Aquesta col·laboració es realitza per mitjà de les associacions de voluntaris de protecció civil que depenen funcionalment del municipi amb el qual acorden la col·laboració mitjançant un conveni.

ADF Subirats

Les Agrupacions de Defensa Forestal són associacions sense ànim de lucre formades per propietaris forestals, ajuntaments, associacions de defensa de la natura i organitzacions professionals agràries.

La finalitat d’aquestes agrupacions és la prevenció i lluita contra incendis forestals. Per això, col·labora i realitza programes de vigilància d’incendis, promou campanyes de sensibilització i divulgació, porta a terme plans de prevenció, de xarxa de camins i punts d’aigua. També participa activament en l’extinció d’incendis forestals.

Al Penedès i Garraf hi predominen aquelles agrupacions formades bàsicament per voluntaris de defensa de la natura, on el paper dels propietaris és de gestió. En alguns casos, els voluntaris també assumeixen aquesta tasca.

Dins de cada ADF hi podem trobar el grup d’intervenció, format per voluntaris que col·laboren en l’extinció dels focs forestals, i que tenen el carnet groc. Els voluntaris que no pertanyen al grup d’intervenció, participen en la prevenció, la vigilància i la resta de feines, i tenen el carnet verd.

L’ADF Subirats (nº084) va ser creada el 17 de juny de 1987 amb un grup reduït de voluntaris. Té la tasca de prevenir i tenir cura dels boscos i de les masses forestals del municipi de Subirats col·laborant amb els bombers, protecció civil i la resta de cossos d’emergència de Catalunya.

L’Ajuntament de Subirats és membre de l’ADF Subirats i col·labora activament aportant  finançament per les actuacions i materials que es requereixen.

X