BUSCADOR

A partir d’avui és obligatori l’ús de mascaretes al carrer i en espais tancats

A partir d’avui és obligatori l’ús de mascaretes al carrer i en espais tancats

A partir d’aquest dijous 21 de maig és obligatori l’ús de mascaretes al carrer i en espais tancats. El govern espanyol publicava al BOE l’ordre sobre l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes, on concreta que se n’haurà de portar a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic “sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres”.

L’obligatorietat es fixa a partir dels sis anys, tot i que se’n recomana l’ús entre els tres i els cinc.

Queden fora d’aquesta obligatorietat les activitats en les quals, “per la pròpia naturalesa de les mateixes”, resulti incompatible el seu ús. Des de Sanitat han situat l’esport com una d’elles. L’ordre és vigent des de dijous i mentre duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Tampoc estaran obligats a portar mascareta les persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada pel seu ús. No n’hauran de dur tampoc aquelles persones per a les quals estigui contraindicat per motius de salut, de discapacitat o dependència.

Els cossos de seguretat, inicialment realitzaran advertències a la ciutadania que no compleixi la normalitava però es pot acabar amb multes d’entre 100 i 30.000 euros.