BUSCADOR

Treballs de neteja i desinfecció

Treballs de neteja i desinfecció

Davant la situació extraordinària que estem vivint i desprès de la declaració d’estat d’alarma del passat dissabte 14 de març, s’estan prenent mesures a tots els nivells per tal de disminuir el risc de contagi.

Com a mesura de prevenció per a l’eliminació de la càrrega viral en espais públics s’inicia una acció per a desinfectar els carrers i zones més concorregudes o sensibles del municipi. Concretament es realitza mitjançant un camió de baldeig que llença aigua amb desinfectant, prioritzant aquelles zones més pròximes als consultoris mèdics, a les escoles, la farmàcia, els comerços, les esglésies, i la residència de gent gran, ja que són les que tenen una major afluència de persones.

Així mateix, també s’està procedint a realitzar una desinfecció de tots els contenidors del municipi, mitjançant l’aplicació de líquid desinfectant a pressió a tots ells. L’empresa de recollida de la brossa (ASCAN) és l’encarregada de realitzar aquestes actuacions.

La brigada municipal complementarà aquestes tasques a altres zones sensibles, on cal realitzar el tractament de forma més manual (com poden ser places, mobiliari públic,…), per tal d’assegurar una correcta desinfecció a tot el municipi.

Aquesta acció preventiva es du a terme amb aigua i desinfectant i se seguirà fent, de forma periòdica, mentre duri l’estat d’alarma pel COVID-19. Aquests treballs es realitzen per oferir més mesures de prevenció però la principal eina contra la propagació del virus és quedar-se a casa.

A més insistim en que és especialment important fer una correcta gestió dels residus, evitant el col·lapse dels contenidors, i els abocaments als seus voltants. Aquests dies estem trobant en varis punts abocaments no autoritzats, que dificulten les tasques dels treballadors de la recollida i de la brigada municipal. Aquestes actituds incíviques perjudiquen a tothom.

 

 X