BUSCADOR

Tens problemes amb la recepció de la senyal de TDT?

Tens problemes amb la recepció de la senyal de TDT?

Degut a les noves conexions mòbils més ràpides i de millor cobertura que han arribat a Subirats amb el nou 4G i que utilitzen la banda de señal TDT es poden veure afectats alguns usuaris amb aquest servei.

Si teniu alguna incidència o necessiteu  informació relacionada amb 4G podeu contactar amb:
ayuda@llega800.es
Telèfon: 900 833 999X