BUSCADOR

Tauler d’edictes

ANUNCIS I EDICTES 2019:


Consulta aquesta informació aquí

 

ANUNCIS I EDICTES 2018:


Data publicació: 31/12/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 10/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/12/2018
Resum: Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Subirats per a l’exercici 2019.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/12/2018
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 09/2018 del pressupost general de l’Ajuntament de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/12/2018
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació d’ordenances fiscals, preus públics i prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per a l’any 2019.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/12/2018
Resum: Aprovació definitiva del projecte de substitució del dipòsit de la Muntanya Rodona.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/11/2018
Resum: Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’any 2019, bases d’execució i plantilla de personal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/11/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2018 del pressupost general per a l’exercici de 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/11/2018
Resum: Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística PAU-19 Carrer Flors.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/11/2018
Resum: Bases del procediment per a la concessió de subvencions a les entitats esportives del municipi per a l’any 2019
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/11/2018
Resum: Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 8/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/11/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Subirats consistent en el canvi de classificació d’uns terrenys corresponents a l’entorn de la masia Can Ràfols.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/10/2018
Resum: Aprovació inicial per a l’exercici de 2019 i següents de la modificació de les ordenances fiscals, preus públics i prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/10/2018
Resum: Modificació i actualització dels estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf  
Consulta l’anunci aquí

Consulta els estatuts aquí

Data publicació: 18/10/2018
Resum: Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament regulador del servei públic local d’acolliment cicloturista al Penedès – Enobicingpenedès 
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 09/10/2018
Resum: Delegació de funcions d’Alcaldia a la segona tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/10/2018
Resum: Aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària de Rehabilitació estació de bombament, al dipòsit d’Els Casots.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/10/2018
Resum: Aprovació de la relació de béns i drets a expropiar per a sistemes urbanístics a Lavern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/10/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2018 del pressupost general per a l’exercici de 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/10/2018
Resum: Aprovació inicial del Reglament del cos de vigilants municipals de l’Ajuntament de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/09/2018
Resum: Aprovació definitiva del projecte constructiu de la reurbanització de la travessera urbana BV-2428.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/09/2018
Resum: Aprovació inicial del manual d’identitat visual de l’Ajuntament de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Consulta el manual d’identitat visual aquí 

Data publicació: 13/09/2018
Resum: Aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària núm. 7/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/09/2018
Resum: Aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostaria núm. 6/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/09/2018
Resum: Requeriment d’esmena de sol·licitud d’inscripció al Padró Municipal d’Habitants.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/08/2018
Resum: Aprovació inicial del projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació PAU-19 de Can Cartró.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/08/2018
Resum: Aprovació inicial del projecte anomenat Renovació del traçat de la xarxa Can Rossell poble.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/08/2018
Resum: Aprovació inicial del projecte d’ampliació de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 31/07/2018
Resum: Aprovació de la llista definitiva d’adjudicataris admesos i exclosos al procés d’adjudicació dels drets d’ús dels dos habitatges dotacionals públics ubicats al carrer Mossèn Isidre Solsona, 20 d’Ordal. 
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/07/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostària 7/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/07/2018
Resum: Aprovació de la llista provisional d’adjudicataris admesos i exclosos al procés d’adjudicació dels drets d’ús dels dos habitatges dotacionals públics ubicats al carrer Mossèn Isidre Solsona, 20 d’Ordal. 
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/07/2018
Resum: Requeriment d’esmena en la sol·licitud d’alta padronal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/07/2018
Resum: Aprovació definitiva del Reglament de funcionament de l’equipament juvenil en règim de cessió d’espai.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/07/2018
Resum: Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern del servei jove de Subirats Subijove.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/07/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 6/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/07/2018
Resum: Aprovació de les memòries i informes tècnics del concert de música a les vinyes dels dies 21 i 27 de juliol de 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/07/2018
Resum: Aprovació de les memòries i informes tècnics del concert d’havaneres del dia 20/07/2018. 
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/07/2018
Resum: Aprovació inicial de la memòria valorada Control dels cabals de les captacions d’aigua, TM de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/06/2018
Resum: Anunci sobre modificació i actualització dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/06/2018
Resum:Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de la travessera urbana BV-2428, tram 2, entre el PK 1+725 i el PK 1+875, i tram 5, entre el PK 1+969 i el PK 2+200.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/06/2018
Resum: Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 5/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/06/2018
Resum: Bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ives per a l’Ajuntament de Subirats
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/06/2018
Resum: Convocatòria i bases del procés d’adjudicació del dret d’ús de dos habitatges dotacionals a Ordal, al municipi de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/06/2018
Resum: Esmena de les bases i convocatòria del procés de selecció d’un TAG.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 19/06/2018
Resum: Aprovació definitiva de l’establiment del servei públic municipal d’habitatge dotacional públic i del seu Reglament regulador.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/06/2018
Resum: Contractació de personal temporal laboral fins a la incorporació de la titular de la plaça.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/06/2018
Resum: Contractació de personal laboral temporal en el marc del Pla d’ocupació 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 11/06/2018
Resum: Contractació de personal temporal laboral fins a la incorporació de la titular de la plaça.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/06/2018
Resum: Bases i convocatòria del procés de selecció d’un TAG.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/06/2018
Resum: Bases i convocatòria del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/aparelladors.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/06/2018
Resum: Bases i convocatòria del procés de selecció d’un/a tècnic/a de medi ambient i creació d’una borsa de treball.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/05/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Subirats a l’àmbit del PAU-12 Sud-est de Lavern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/05/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Subirats a l’àmbit del PMU-11 Masia Can Parellada.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/05/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Subirats. Supressió d’uns camins situats prop del nucli de Can Batista.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/05/2018
Resum:
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 2/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/05/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària 5/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/05/2018
Resum:
Aprovació inicial del Reglament de funcionament de l’equipament juvenil en règim de cessió d’espai.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/05/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern – servei jove de Subirats Subijove
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/05/2018
Resum:
Exposició pública del compte general de l’Ajuntament de Subirats de l’exercici 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/05/2018
Resum:
Aprovació inicial del Projecte de reforma de la instal·lació de baixa tensió de la zona esportiva d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/05/2018
Resum: Convocatòria i bases del Pla local d’ocupació de l’Ajuntament de Subirats per a l’any 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/04/2018
Resum:
Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació de paviments i xarxa d’enllumenat al Polígon Can Bas.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/04/2018
Resum:
Aprovació inicial del Projecte de realització de col·lector i millora del traçat i desguàs al carrer Sant Jordi a Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/04/2018
Resum:
Aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal d’habitatge dotacional públic.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/04/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/04/2018
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 1/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/04/2018
Resum: 
Anunci web consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament regulador del funcionament de l’espai jove en règim de cessió d’espai
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/04/2018
Resum:
Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques, destinats a gent gran i persones discapacitades.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/04/2018
Resum:
Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a transport a centre de dia, hospital de dia i centre de salut mental, any 2018 i convocatòria
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/04/2018
Resum:
Aprovació de les bases reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva, per a la temporada 2018/2019 i convocatòria.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/04/2018
Resum: Convocatòria i bases reguladores del procediment de concessió, per concurrència competititva, d’ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides de l’Ajuntament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/04/2018
Resum: Aprovació de les bases i convocatòria del procediment de constitució d’una borsa de treball d’educadors/es per a les llars d’infants municipals.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/04/2018
Resum:
Aprovació inicial d’un Conveni urbanístic.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/03/2018
Resum:
Modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 22/03/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 01/2018 del pressupost general de l’Ajuntament, per a l’exercici 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/03/2018
Resum:
Aprovació dels plecs i convocatòria del concurs per a l’adjudicació de l’ús privatiu del domini públic, per a l’explotació del servei de les piscines municipals.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/02/2018
Resum:
Anunci web consulta prèvia habitatge dotacional
Consulta l’anunci aquí
Consulta la Memòria justificativa del servei d’habitatge dotacional públic de Subirats

Data publicació: 22/02/2018
Resum:
Delegació en el regidor d’Hisenda la competència d’ordenació de pagaments de l’Ajuntament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/02/2018
Resum:
Aprovació inicial del Pla de millora urbana PMU-12 CIATSA.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/02/2018
Resum:
Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic PPU-3 Eixample Lavern
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/02/2018
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 09/2017 del pressupost general del 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/01/2018
Resum: Aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 22/01/2018
Resum:
Aprovació inicial del projecte d’enderroc del volum dels lavabos de l’estació de Lavern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/01/2018
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 08/2017 del pressupost general 2017, consistent en suplements de crèdits i habilitació de crèdits extraordinaris
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/01/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostària 09/2017
Consulta l’anunci aquí

X