BUSCADOR

Taller canal electrònic empreses i entitats

Taller canal electrònic empreses i entitats

Gràcies al conveni signat entre l’Ajuntament de Subirats i el servei Nexes de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, les empreses i entitats de Subirats poden realitzar aquest taller.

Descripció del taller: 

La llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, recull el dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no.
Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsovol tràmit d’un procediment administratiu:
Les persones jurídiques
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els professionals que requereixen la col·legiació obligatòria.
Els qui representin a un interessat obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

Informació sobre la inscripció: 

Per tal de promoure l’ús del canal digital i dels mitjans d’identificació digital entre les petites i mitjanes empreses desde la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia es promouen aquests tallers amb caràcter grautit per a les empreses i entitats interessades.

A qui va dirigit: 

Col·lectius obligats, petita i mitjana empresa, associacions i entitats sense finalitat de lucre, gestories i col·lectius professinals o socials.

Requisits dels inscrits: 

Els assistents han de dur de manera necessària el seu DNI, la seva targeta sanitària i un telèfon intel·ligent. També és imprescindible que tinguin un correu electrònic actiu.

Formulari d’inscripció

 • Lloc: Taller online
 • Adreçat a: Empreses amb personalitat jurídica, i entitats
 • Horari: de 10 a 12 h
 • Dates del curs: 23 i 25 de febrer
 • Continguts: PROMOURE L’ÚS DEL CANAL DIGITAL I DELS MITJANS D’IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA ENTRE ELS COL·LECTIUS OBLIGATS

Objectius:

L’objectiu és realitzar tallers pràctics que assegurin que els col·lectius coneguin i utilitzin el canal digital. Per asseguar aquest objectiu els tallers volem que estiguin alineats amb els següents objectius:

 • Promoure l’ús del canal digital i dels mitjans d’identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
 • Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica.
 • Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial (FUE)
 • Ajudar a les associacions i entitats sense finalitat de lucre en la tramitació i justificació de subvencions.
 • Ajudar a les gestories en la seva relació amb l’administració.
 • Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l’administració.
 • Donar a conèixer de forma pràctica el dret d’accés a la informació pública.

Dinàmica formativa: 

– Treballar amb els assistents en els sistemes d’identificació i signatura al seu abast ( ceritifcat idCAT, o en tot cas idCATmòbil)

– Què és i com trobar un catàleg de tràmits en una Seu electrònica d’una administració, i es realitza un cas pràctic de presentació d’una instància amb e-TRAM.

– Es farà un cas pràctic de com recollir una notificació electrònica a la bústia d’eNotum.

– Es treballarà de forma pràctica en fer una presentació de factures per eFACT i FACE, aquesta activitat dirigida principalment per entitats i comerciants, amb la intenció que també arribin a conèixer l’ús del B2Brouter.

– Es donarà formació per a l’ús del servei REPRESENTA proveït pel Consorci AOC, i també sobre la FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)

– Es resoldran situacions fictícies amb els assistents a través de la plataforma KAHOOT amb l’objectiu de comprovar que s’ha entès bé el contingut de la formació, i simultàniament obtenir indicadors de satisfacció dels assistents sobre la sessió realitzada.

– Els darrers 30 minuts es farà un otrn de preguntes obertes per resoldre dubtes.

UN COP REALITZADES LES DUES SESSIONS,  S’OFEREIX  UN SERVEI DE SUPORT EN LES SEVES PRIMERES TRAMITACIONS ELECTRÒNIQUES REALS A LES EMPRESES I ENTITATS PARTICIPANTS AL TALLER.

 

 

 

 

 

 X