BUSCADOR

Taller canal electrònic empreses i entitats

Taller canal electrònic empreses i entitats

Gràcies al conveni signat entre l’Ajuntament de Subirats i el servei Nexes de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, les empreses i entitats de Subirats poden realitzar aquest taller.

El taller es realitzarà el dimarts 4 de maig de 10 a 12 hores en format online. 

Descripció: 

La llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, recull el dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no.

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsovol tràmit d’un procediment administratiu:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els professionals que requereixen la col·legiació obligatòria.
 • Els qui representin a un interessat obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

Informació sobre la inscripció: 

Per tal de promoure l’ús del canal digital i dels mitjans d’identificació digital entre les petites i mitjanes empreses desde la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia es promouen aquests tallers amb caràcter grautit per a les empreses i entitats interessades.

A qui va dirigit: 

Col·lectius obligats, petita i mitjana empresa, associacions i entitats sense finalitat de lucre, gestories i col·lectius professinals o socials.

Requisits dels inscrits: 

Els assistents han de dur de manera necessària el seu DNI, la seva targeta sanitària i un telèfon intel·ligent. També és imprescindible que tinguin un correu electrònic actiu.

Formulari d’inscripció

Objectius:

L’objectiu és realitzar tallers pràctics que assegurin que els col·lectius coneguin i utilitzin el canal digital. Per asseguar aquest objectiu els tallers volem que estiguin alineats amb els següents objectius:

 • Promoure l’ús del canal digital i dels mitjans d’identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
 • Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica.
 • Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial (FUE)
 • Ajudar a les associacions i entitats sense finalitat de lucre en la tramitació i justificació de subvencions.
 • Ajudar a les gestories en la seva relació amb l’administració.
 • Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l’administració.
 • Donar a conèixer de forma pràctica el dret d’accés a la informació pública.

Dinàmica formativa: 

 • Treballar amb els assistents en els sistemes d’identificació i signatura al seu abast ( ceritifcat idCAT, o en tot cas idCATmòbil)
 • Què és i com trobar un catàleg de tràmits en una Seu electrònica d’una administració, i es realitza un cas pràctic de presentació d’una instància amb e-TRAM.
 • Es farà un cas pràctic de com recollir una notificació electrònica a la bústia d’eNotum.
 • Es treballarà de forma pràctica en fer una presentació de factures per eFACT i FACE, aquesta activitat dirigida principalment per entitats i comerciants, amb la intenció que també arribin a conèixer l’ús del B2Brouter.
 • Es donarà formació per a l’ús del servei REPRESENTA proveït pel Consorci AOC, i també sobre la FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)
 • Es resoldran situacions fictícies amb els assistents a través de la plataforma KAHOOT amb l’objectiu de comprovar que s’ha entès bé el contingut de la formació, i simultàniament obtenir indicadors de satisfacció dels assistents sobre la sessió realitzada.
 • Els darrers 30 minuts es farà un otrn de preguntes obertes per resoldre dubtes.

 X