BUSCADOR

Nou termini: subvencions per al pagament del lloguer

Nou termini: subvencions per al pagament del lloguer

S’aproven les bases de les subvencions per al pagament del lloguer.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social (Resolució TES/985/2021, de 7 d’abril, publicada al DOGC número 8384, de 12 d’abril).

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

En data 1 de juny s’ha publicat Resolució de la Generalitat de Catalunya d’ampliació del termini per sol.licitar subvenció per al pagament del lloguer.

La data anterior era 4 de juny i ara s’ha ampliar en una setmana fins al 11 de juny.

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ AQUÍ

 

 X