BUSCADOR

Subirats ja disposa de la cartografia urbana actualitzada

Subirats ja disposa de la cartografia urbana actualitzada

El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Alberto Villagrasa, ha lliurat aquest matí a l’alcalde de Subirats, Pere Pons, l’actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D, escala 1:1000, del seu municipi. Aquests treballs, duts a terme a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació, s’han efectuat a partir de la realització d’un vol fotogramètric en un àmbit de 989 hectàrees.

L’any 2006 la Diputació de Barcelona va elaborar la primera implantació de la cartografia topogràfica urbana a escala 1:1000 del municipi de Subirats. Els treballs d’actualització de la cartografia liurats avui, amb un cost de 48.024,31 €, els ha assumit en la seva totalitat la Diputació, en el marc del Catàleg de suport als serveis i activitats locals.

La  cartografia està realitzada per fotogrametria amb treball de camp i conté quatre fitxers amb l’altimetria, planimetria, toponímia i vialer del sòl urbà del municipi, segons plec d’especificacions tècniques de la Diputació de Barcelona, reconegut per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, i s’inscriu a la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya.  Es lliura en els formats Microstation i Autocad i amb els dos sistemes de referència ED50 i ETRS89.

Per als  ajuntaments és imprescindible mantenir actualitzada la cartografia topogràfica urbana donat que facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió en el marc de les seves competències municipals, així com la presa de decisions estratègiques. S’utilitza com a base de les cartografies temàtiques d’àmbit local i molt especialment per l’elaboració del planejament urbanístic, la cartografia de cadastre, les xarxes de serveis i equipaments, i els censos d’activitats.X