BUSCADOR

Signatura d’un conveni de col·laboració amb la cooperativa d’iniciativa social Actua

Signatura d’un conveni de col·laboració amb la cooperativa d’iniciativa social Actua

L’octubre de l’any 2018 es va obrir el Servei de primera acollida i atenció integral (SPAAI) Llar Josep Raventós a Ordal. Els SPAAI són centres residencials que ofereixen als  joves migrats la possibilitat de poder residir durant la seva estada al centre fins als 18 anys, dins el marc de la llei de protecció al menor, tot acompanyant als menors i joves en els seus processos vitals tenint cura de les seves necessitats bàsiques; treballant en diferents àmbits, com poden ser el de la salut i la higiene, el de l’educació, l’àmbit emocional i relacional, la immersió lingüística, etc.  tot intentant possibilitar la seva integració al territori.

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració per oferir pràctiques formatives a 3 joves del Centre, les quals es realitzen en el servei de manteniment i brigada de l’Ajuntament.X