BUSCADOR

Serveis Funeraris

IMPORTANT!!

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19

“Durant el període de vigència de l’estat d’alarma, els preus dels serveis funeraris no podran ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. En el cas de serveis ja abonats a preus superiors als establerts amb anterioritat al 14 de març de 2020, l’empresa haurà d’iniciar d’ofici la devolució de la diferència, deixant constància de les actuacions realitzades a tal efecte en el cas que no pugui dur-se a terme. En aquest cas, l’usuari disposarà de sis mesos des de la data de finalització de l’estat d’alarma per sol·licitar el corresponent reembors. Les empreses de serveis funeraris hauran de facilitar a l’usuari, amb caràcter previ a la contractació del servei, un pressupost desglossat per cadascun dels conceptes inclosos en el mateix i la llista de preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020, fins i tot quan resulti necessari realitzar actuacions específiques com a conseqüència de les defuncions produïdes per causa del COVID-19. Respecte dels serveis o productes contractats que no puguin ser gaudits o entregats a l’usuari a causa de les mesures implementades en virtut del Real Decreto 463/2020 i les seves normatives de desenvolupament, es tornarà al consumidor o usuari els imports ja abonats corresponent als mencionats serveis o productes.”

 

D’acord amb la llei 2/1997,de 3 d’abril sobre Serveis Funeraris de conformitat amb Decret Llei 7/1996, de 7 de juliol, ha significat la liberalització dels serveis funeraris.
L’Ajuntament de Subirats facilita les tarifes dels serveis funeraris més propers al nostre municipi.

SERVEIS FUNERARIS ESTEVE

Adreça: Pol. Ind. Can Ferrer II. C/ Bèlgica, 42.
Sant Sadurní d’Anoia
Telèfons: 93 891 03 16 – 619 78 48 18
Correu electrònic: sfesteve@gmail.com
Pàgina web: www.serveisfunerarisesteve.com

Tarifes 2020

Al 2020 es mantenen les tarifes de l’any 2019.

Tarifes 2019 (pdf)

ÀLTIMA SERVEIS FUNERARIS

Adreça: Vial de les Clotes, 18.
Vilafranca del Penedès
Telèfons: 93 892 01 05 – 900 230 238
E-mail: recepciongar_pen@altima-sfi.com
Pàgina web: www.altima-sfi.com

Tarifes 2020 (pdf)

Tarifes 2019 (pdf)

X