BUSCADOR

Servei de suport a la ciutania en la tramitació electrònica

Servei de suport a la ciutania en la tramitació electrònica

Les autoritats estan adoptant mesures de tot ordre de suport a les famílies, les empreses i els/les autònoms/es adreçades a minimitzar l’impacte social i econòmic derivats de l’estat d’alarma per COVID19.

Per poder beneficiar-se de totes aquestes mesures els/les ciutadans/es, empresaris/àries i autònoms/es, necessiten fer tràmits i requereixen de documentació que han de facilitar diferents administracions.

La situació de confinament parcial i la necessitat de mantenir les mesures de distància social i de reduir, en la mesura del possible, la mobilitat recomanen afavorir la realització de tràmits de forma telemàtica. La realització de tràmits de forma telemàtica amb l’administració però, exigeix de coneixements, sistemes d’autenticació i habilitats que molts ciutadans i ciutadanes no tenen assolits. Donar-los suport en aquesta relació telemàtica és l’objectiu d’aquest servei que Diputació de Barcelona activa temporalment amb caràcter extraordinari i ofereix als ajuntaments SeTDIBA.

Avantatges

 • Gratuït, es tracta d’un servei assumit 100% per Diputació de Barcelona.
 • Es presta com a suport municipal de proximitat.
 • Descarrega l’atenció ciutadana municipal en tot allò que fa referència a la tramitació electrònica.
 • Afavoreix la distància social i la reducció de la mobilitat.
 • Presta atenció personalitzada i especialitzada en relació a factures, notificacions, instàncies i sol·licituds electròniques.
 • Ofereix suport per sol·licitar electrònicament documents/tràmits municipals necessaris per a la gestió d’ajuts econòmics i socials. En el cas dels ajuts locals, derivarà a l’ajuntament.

Dades bàsiques del servei de suport a la tramitació electrònica

Horari:

 • del 8 de juny al 17 de juliol de 9 a 18 h
 • del 20 al 24 de juliol de 9 a 14 h

Es tracta d’un servei permanent?

Es tracta d’un servei extraordinari que es presta fins al 24 de juliol.

L’ús que se’n faci d’aquest servei de caràcter extraordinari així com la valoració que realitzin usuaris i ajuntaments, permetrà valorar l’ampliació del servei amb caràcter permanent.

Quin tipus de consultes resol el servei de suport?

Totes aquelles relacionades amb la tramitació electrònica de l’ajuntament:

 • Presentació de sol·licituds.
 • Ús de sistemes d’identificació: alta de l’idCAT Mòbil, certificats digitals (alta de l’IDCAT, petició de certificats de representant de persona jurídica,…)
 • Creació i presentació de factures.
 • Accés a notificacions electròniques.
 • Verificació de documents.
 • Signatura electrònica de documents.

 

 

 X