BUSCADOR

Medi Ambient

llorens-ros

NOM DEL REGIDOR: Sr. Llorenç Ros i Peiron
Telèfon: 93 899 30 11
Correu electrònic: llorenc.ros@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: Tardes de dimarts i dimecres i dissabtes al matí.

TÈCNIC RESPONSABLE: Sra. Anna Creixell i Busquet
Telèfon i ext.: 93 899 30 11 ext.116
Correu electrònic: creixell@diba.catmediambient@subirats.cat
Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10:30 a 13:30h.

TEMES

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS

X