BUSCADOR

Participació Ciutadana

Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques. La participació ciutadana té dos grans tipus de protagonistes: les persones a nivell individual i les entitats.

Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal obrir els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat.

angels-pinyol-575x386

NOM DE LA REGIDORA : Sra. Àngels Pinyol  i Batet
Telèfon: 93 899 30 11
Correu electrònic:  angels.pinyol@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania:  Tardes de dimecres i divendres i dissabte al mati.

TÈCNIC RESPONSABLE: Esther Grases i Simón
Telèfon i ext.: 93 899 30 11
Correu electrònic: grasesse@diba.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

TEMES

  • Crear espais que facilitin la participació, amb aquesta premissa es treballa conjuntament amb la web, les xarxes socials, el portal d’entitats de recent creació, la seu electrònic i portal de transparència.
  • Fomentar la coresponsabilitat de la ciutadania amb el Govern a l´hora de prendre decisions.
  • Enriquir el debat ampliant la participació i fomentar el consens en la presa de decisions en els projectes i accions municipals.
  • Impulsar polítiques de foment de l´associacionisme i el voluntariat.
  • Promocionar, formar i assessorar el teixit associatiu.
  • Estimular una xarxa de suport a les associacions.

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS

X