BUSCADOR

Medi Ambient i món rural

La Regidoria de medi ambient i món rural s’ocupa dels temes vinculats a la sostenibilitat i l’agricultura.

Els temes pròpiament medi ambientals engloben, a grans trets, el desenvolupament de les polítiques encaminades a la protecció del medi ambient, la protecció de l’entorn natural del municipi, les campanyes d’educació ambiental i activitats de sensibilització a l’enton natural i la coordinació dels serveis que s’en deriven.

Aquesta regidoria també s’ocupa del transport públic i la mobilitat.

Carles Morgades aguila

REGIDOR: Sr. Carles Morgades Àguila
Correu electrònic: carles.morgades@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: dimecres tarda i dissabte matí (visites concertades)

TÈCNICA RESPONSABLE: Sra. Anna Creixell Busquet
Correu electrònic: mediambient@subirats.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (visites concertades)

TEMES

LINKS

XARXES SOCIALS

X