BUSCADOR

Medi Ambient i món rural

La Regidoria de medi ambient i món rural s’ocupa dels temes vinculats a la sostenibilitat i l’agricultura.

Els temes pròpiament medi ambientals engloben, a grans trets, el desenvolupament de les polítiques encaminades a la protecció del medi ambient, la protecció de l’entorn natural del municipi, les campanyes d’educació ambiental i activitats de sensibilització a l’enton natural i la coordinació dels serveis que s’en deriven.

Carles Morgades aguila

REGIDOR: Sr. Carles Morgades Àguila
Correu electrònic: carles.morgades@subirats.cat
Concertar cita amb el regidor

TÈCNICA RESPONSABLE: Sra. Anna Creixell Busquet
Correu electrònic: mediambient@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania

TEMES

LINKS

XARXES SOCIALS

X