BUSCADOR

Medi Ambient i món rural

La Regidoria de medi ambient i món rural s’ocupa dels temes vinculats a la sostenibilitat i l’agricultura.

Els temes pròpiament medi ambientals engloben, a grans trets, el desenvolupament de les polítiques encaminades a la protecció del medi ambient, la protecció de l’entorn natural del municipi, les campanyes d’educació ambiental i activitats de sensibilització a l’enton natural i la coordinació dels serveis que s’en deriven.

Carles Morgades aguila

TEMES

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS

X