BUSCADOR

Igualtat i Ciutadania

La Regidoria d’Igualtat té com a objectius principals impulsar les polítiques d’igualtat de gènere en el municipi, sensibilitzant la ciutadania envers la igualtat de gènere i impulsant i vetllant per l’aplicació de la transversalitat de gènere en tota l’acció municipal.

lluisa-sueiro

NOM DE LA REGIDORA: Sra. Lluïsa Sueiro i Iglesias
Telèfon: 93 899 30 11
Correu electrònic: lluisa.sueiro@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: Dimecres tarda i dissabte al mati.

TÈCNIC RESPONSABLE: Esther Grases  i Simón
Correu electrònic: grasesse@diba.cat
Telèfon i ext.: 93 899 30 11
Horari d’atenció a la ciutadania: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

TEMES

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL I/O IDENTITAT DE GÈNERE:
L’any 2017 la Regidoria d’Igualtat ha impulsat la redacció d’aquest protocol amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Podeu consultar el document en aquest enllaç.

ACTES COMMEMORATIUS que es desenvolupen amb caràcter anual:
8 DE MARÇ: Dia internacional de les dones.
25 DE NOVEMBRE: Dia internacional contra la violència envers les dones.

SERVEIS D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LA DONA
(SIAD) proporciona a les dones orientació i assessorament psicològic i jurídic especialitzat sobre temes que puguin ser del seu interès. També assessora, orienta i realitza una primera atenció a les dones que viuen situacions de violència masclista. El servei es troba ubicat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i a tres punts més de la comarca.

DOCUMENTS D’INTERÈS

LLei de l’igualtat de gènere : LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. DOGC núm. 5123 de 02.05.2008. D’acord amb aquesta llei, l’Institut Català de les Dones és l’instrument vertebrador per a lluitar contra la violència masclista i ha de liderar les polítiques del Govern en aquest àmbit.  

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

LINKS

X