BUSCADOR

Gent Gran

Les persones grans són avui més nombroses i diverses, tenen millor salut, i expressen el seu desig de participar activament a la societat. Aquesta realitat requereix polítiques que fomentin un envelliment actiu, des del reconeixement del valor social i el capital d’experiència de les persones grans.

El Projecte de dinamització de la gent gran promou activitats socials, culturals i lúdiques d’aquest col·lectiu des del seu propi protagonisme i autoorganització.

angels-pinyol-575x386

NOM DE LA REGIDORA: Sra. Àngels Pinyol  i Batet
Telèfon: 93 899 30 11
Correu electrònic: angels.pinyol@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: Dimecres tarda i dissabte al mati.

TÈCNIC RESPONSABLE: Sra. Neus Arnan i Cabezas
Correu electrònic: gentgran@subirats.cat
Telèfon i ext.: 93 899 30 11
Horari d’atenció a la ciutadania: Dimarts matí

TEMES

L’estimulació cognitiva s’ofereix en forma de tallers setmanals en 8 nuclis de Subirats, Ajuda a prevenir o endarrerir demències i millora l’agilitat mental, el pensament lògic, la creativitat i la memòria.

La gimnàstica suau que s’imparteix en 7 nuclis de Subirats, amb una o dues classes setmanals, millora l’estat físic i en conseqüència també el mental d’aquells qui la practiquen, a més a més, pot prevenir lesions i caigudes.

Les xerrades, formacions, sortides i activitats lúdiques i culturals que la regidoria organitza al llarg de l’any reforcen l’autoestima i els vincles socials, a més a més de ser una font de coneixement i aprenentatge i, per tant, milloren el benestar general de les persones.

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS

X