BUSCADOR

Ensenyament

Les competències municipals en ensenyament són, entre d’altres, la gestió de les tres llars d’infants municipals, la participació en el procés d’escolarització, la cooperació en la construcció i el manteniment dels centres docents, la intervenció en els òrgans de participació escolar i l’organització d’activitats pedagògiques d’una àmplia varietat, amb el suport d’altres regidories, destinades a l’alumnat de Subirats.

Marcos Perez Lopez

REGIDOR: Sr. Marcos Pérez López
Correu electrònic: marcos.perez@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: dimecres tarda i dissabte matí (visites concertades)

TÈCNICA RESPONSABLE: Sra. Sònia Sànchez Marigó
Correu electrònic: sanchezms@diba.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (visites concertades)

TEMES

LINKS

XARXES SOCIALS

X