BUSCADOR

Cooperació i solidaritat

La funció d’aquesta regidoria és gestionar la part dels pressupostos municipals destinats a la cooperació internacional, proposant la seva aplicació a projectes de cooperació al desenvolupament dels països del Sud i/o campanyes d’emergència en cas de catàstrofes o conflictes, coordinats i gestionats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és, institucionalment, l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, com en l’àmbit català.

El mes d’abril de 2002, el Consell de Ministres va concedir la declaració d’Entitat d’Utilitat Pública, en reconeixement de la tasca del Fons i de la transparència de la seva gestió.

Àngels Pinyol Batet

TEMES

DOCUMENTS D’INTERÈS

LINKS