BUSCADOR

Benestar Social

Els serveis socials venen determinats bàsicament per dues Lleis que configuren el marc legal que suposa la universalització dels serveis socials i el dret d’accés per a tots els ciutadans; la darrera la Llei de Serveis Socials de Catalunya aprovada el 4 d’octubre de 2007 pel Parlament de Catalunya. I la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència, aprovada el 14 de desembre de 2006.

Els Serveis Socials Bàsics són els més propers als ciutadans i son la porta d’entrada a tot el sistema de benestar social. Es per aquest motiu que estan ubicats als municipis i en el cas concret de subirats es troben a les dependencies de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament s/n) de Sant Pau d’Ordal.

Els SSB donen informació, orientació i atenció per a tractar els problemes socials que afecten a les persones i a les famílies.

Són el lloc on s’hi poden sol·licitar diferents ajudes i prestacions incloses en el catàleg de serveis socials. Algunes d’aquestes ajudes poden ser d’accés directe i altres poden requerir valoració del professional.

angels-pinyol-575x386

NOM DE LA REGIDORA: Sra. Àngels Pinyol  i Batet
Telèfon: 93 899 30 11
Correu electrònic:  angels.pinyol@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: Dimecres tarda i dissabte al mati.

TÈCNIC RESPONSABLE:
L’equip de SSB de l’Ajuntament de Subirats està format per dues treballadores socials, un educador social i el servei d’atenció a domicili (treballadora familiar). Per ser atès cal demanar cita al l’Ajuntament de Subirats trucant al telèfon 93.899.30.11

Treballadores socials:
Ihsane el Boughdadi Ben Chakra (dilluns de 10 a 13 hores)
Verònica Argibay (dimecres i dijous de 10 a 13 hores)

Educador social:
Guillem Escué (dijous de 10 a 13 hores)

TEMES

Entre d’altres ajudes i prestacions socials es poden sol·licitar les següents:

• Ajuts econòmics: ajuts puntuals, beques escolars (material i sortides) , beques esportives, ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques per a per a persones amb discapacitat i/o dependència.
• Programa d’ajuts per a transport a centre de dia i hospital de dia per a gent gran.
• Ajuda a domicili.
• Tramitació del servei de teleassistència.
• Tramitacions gestionades des de l’Oficina de Benestar i Família.

I també des dels Serveis socials tenim en funcionament diferents projectes:

• Projecte “Apropa’t a la diversitat”.
• Grup d’Ajuda Mútua per a cuidadors de persones dependents.

Funcions dels serveis socials bàsics
• Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió.
• Recepció i anàlisis de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea corresponent.
• Informació, orientació i assessorament.
• Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
• Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
• Treball social comunitari.
• Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats.

DOCUMENTS D’INTERÈS

Els serveis socials bàsics
Serveis i recursos de l’àmbit de benestar social
Protocol per evitar el tall de subministrament d’aigua potable

LINKS

Departament de Benestar Social i Família
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

X