BUSCADOR

Protecció civil i ADF

L’Associació de Defensa Forestal Subirats està formada per un equip de voluntaris que col·laboren amb la tasca d’extinció, prevenció i manteniment dels boscos a Subirats. A més a més, col·laboren amb tasques de protecció civil durant diversos actes realitzats al municipi.

carles-morgades-575x386-1

NOM DEL REGIDOR: Sr. Carles Morgades Aguila
Telèfon: 93 899 30 11
Correu electrònic: carles.morgades@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: Dimecres tarda i dissabte al mati.

TÈCNIC RESPONSABLE: Anna Creixell
Telèfon i ext.: 93 899 30 11 ext. 116
Correu electrònic: subirats@diba.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: De dilluns a divendres de 9 a 14h i dissabte de 9 a 13h.

TEMES

Les Agrupacions de Defensa Forestal són associacions sense ànim de lucre formades per propietaris forestals, ajuntaments, associacions de defensa de la natura i organitzacions professionals agràries.

La finalitat d’aquestes agrupacions és la prevenció i lluita contra incendis forestals. Per això, col·labora i realitza programes de vigilància d’incendis, promou campanyes de sensibilització i divulgació, porta a terme plans de prevenció, de xarxa de camins i punts d’aigua. També participa activament en l’extinció d’incendis forestals.

Al Penedès i Garraf hi predominen aquelles agrupacions formades bàsicament per voluntaris de defensa de la natura, on el paper dels propietaris és de gestió. En alguns casos, els voluntaris també assumeixen aquesta tasca.

Dins de cada ADF, hi podem trobar el grup d’intervenció, format per voluntaris que col·laboren en l’extinció dels focs forestals, i que tenen el carnet groc. Els voluntaris que no pertanyen al grup d’intervenció, participen en la prevenció, la vigilància i la resta de feines, i tenen el carnet verd.

L’ADF Subirats (nº 084), va ser creada al 17/06/1987 amb un grup reduït de voluntaris, té la tasca de prevenir i tenir cura dels boscos i de les masses forestals del municipi de Subirats col·laborant amb els bombers, protecció civil i la resta de cossos d’emergència de Catalunya.

L’Ajuntament de Subirats és membre de l’ADF Subirats, i col·labora activament aportant  finançament per les actuacions i materials que es requereixen.

LINKS

X