BUSCADOR

Protecció civil i ADF

El voluntariat de protecció civil a Catalunya possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions en matèria de protecció civil. Aquesta col·laboració es realitza per mitjà de les associacions de voluntaris de protecció civil que depenen funcionalment del municipi amb el qual acorden la col·laboració mitjançant un conveni.

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per equips de voluntaris que tenen per objectiu la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Carles Morgades aguila

REGIDOR: Sr. Carles Morgades Àguila
Correu electrònic: carles.morgades@subirats.cat
Horari d’atenció a la ciutadania: dimecres tarda i dissabte matí (visites concertades)

TÈCNICA RESPONSABLE: Sra. Anna Creixell Busquet
Correu electrònic: mediambient@subirats.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (visites concertades)

TEMES

LINKS

X