BUSCADOR

Programa de dinamització de la gent gran

La Regidoria de Gent Gran, amb el suport de la Diputació de Barcelona, desenvolupa des de l’any 2005 el projecte de dinamització de la gent gran a través d’una persona tècnica en aquest àmbit. La dinamització de la població gran del municipi pretén posar en valor l’experiència, coneixements i capacitats de la gent gran, i alhora afavorir l’autonomia i participació social d’aquestes persones per a millorar la seva qualitat de vida i prevenir les situacions d’aïllament social.

Amb una periodicitat setmanal es realitzen tallers d’estimulació cognitiva i classes de gimnàstica. A més, periòdicament, s’organitzen sortides al teatre, xerrades, conferències i trobades.

La Regidoria de Gent Gran dóna suport econòmic a la Associació Subigran i des del programa de dinamització es dóna suport tècnic. De fet, l’associació i el projecte de dinamització s’alimenten l’un de l’altre per aprofitar sinèrgies.

Subigran és el nom que rep l’associació de persones grans del municipi i s’encarrega d’organitzar sortides i trobades de manera periòdica i altres activitats més esporàdicament per a les persones sòcies i la població gran del municipi en general. Qualsevol persona de més de 60 anys o pensionista pot fer-se’n sòcia.

ACTIVITATS CONTINUADES PER A LA GENT GRAN DE SUBIRATS CURS 2019/2020 

NUCLI

GIMNÀSTICA

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

 SANT PAU D’ORDAL

CENTRE AGRÍCOLA
Dimarts de 10 a 11 h
Divendres de 10 a 11 h

ANTIGUES ESCOLES
Dimarts de 16 a 17.30 h
Dimarts de 17.45 a 19.15 h

LAVERN

 ATENEU AGRÍCOLA
Dilluns de 18.15 a 19.15 h

ATENEU AGRÍCOLA
Dijous de 17 a 18.15 h

ORDAL

ATENEU ORDALENC
Dijous d’11 a 12 h

LOCAL SUBIGRAN
Dilluns de 17.30 a 18.30 h

ELS CASOTS

PATRONAT FAMILIAR
Dimarts de 17.15 a 19 h
(Cada 15 dies. Setmana 2)

CAN ROSSELL

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Divendres de 17 a 18 h

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Dilluns de 16 a 17 h

CAN BATISTA

CASAL
Dimarts de 15.30 a 16.45 h
(Psicomotricitat)

CASAL
Dilluns d’11.30 a 12.30 h

CAN CARTRÓ

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Dilluns de 17 a 18 h
Dimecres de 17 a 18 h

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Dijous de 15.30 a 16.45 h

URB. CASABLANCA

 LOCAL SOCIAL
Dilluns d’11 a 12 h
Dijous de 17.30 a 18.30 h

LOCAL SOCIAL
Dilluns de 10 a 11 h

CA L’AVI

 SALA DEL CENTRE
Dimarts d’11.30 a 12.30 h
Dimecres de 10 a 11 h

X