BUSCADOR

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

Les famílies amb infants nascuts els anys 2019, 2020 i 2021 poden preinscriure els seus fills i filles a les llars d’infants de Subirats.

Degut a la situació actual, preferentment les sol·licituds de preinscripció i matrícula es presentaran de forma telemàtica mitjançant el tràmit “Inscripció a escoles bressol municipals”. De forma excepcional es podran presentar presencialment en l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

A l’hora de presentar tant la sol·licitud de preinscripció com la sol·licitud de matrícula, cal tenir en compte la documentació que cal adjuntar en cada cas:

Per a la sol·licitud de preinscripció:

Per a la sol·licitud de matrícula:

Aquelles famílies que ja tinguin inscrits els seus fills i filles a les llars aquest curs 2020-2021 només caldrà que confirmin la seva plaça per al curs vinent, complimentant el model que els facilitaran les llars, i no caldrà que tornin a fer la preinscripció.

Finalment, totes les famílies hauran de formalitzar la matrícula en el termini que s’estableixi.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

  • Publicació de l’oferta: entre el 5 i el 7 de maig de 2021
  • Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos
  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021
  • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2021
  • Sorteig del número de desempat: entre el 9 i l’11 de juny de 2021
  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 15 de juny de 2021
  • Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos

PUBLICACIONS

DOCUMENTS RELACIONATS

X