BUSCADOR

L’Ajuntament ajorna el pagament d’impostos i taxes municipals

L’Ajuntament ajorna el pagament d’impostos i taxes municipals

L’Ajuntament de Subirats ha aprovat un paquet de mesures econòmiques i fiscals per mitigar els efectes del Covid-19 en el teixit empresarial, en l’àmbit laboral i en el conjunt de la ciutadania.

Les mesures aprovades són les següents:

  1. Queda ajornat el rebut de l’Impost de Circulació (ITVM) del 04/05/20 al 02/06/20.
  2. Queda ajornat el rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) del 04/05/20 al 02/06/20 pels no domiciliats, i al 01/07/20 el primer rebut i 01/12/20 el segon rebut pels domiciliats.
  3. Queda ajornat el rebut de la Taxa de Residus del 04/05/20 al 02/06/20 pels no domiciliats, i al 01/07/20 el primer rebut i 01/12/20 el segon rebut pels domiciliats.
  4. Queden ajornats el rebuts de la Taxa de cementiri i de senyalització d’establiments comercials del 04/05/20 al 02/06/20
  5. Aturades les recaptacions en fase executiva: no es dicten provisions de constrenyiment ni diligències d’embargament de béns.
  6. El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat. Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’ abril de 2020. Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.
  7. Article 26.3 del TRLHL: es procedirà a la devolució de l’import corresponent a les taxes per serveis no prestats als comerços que han hagut de tancar la seva activitat durant l’estat d’alerta.
  8. Primar els pagaments a proveïdors agilitzant-los i augmentant la freqüència de pagaments al mes.
  9. Vetllar per ajornar aquells serveis i productes ja formalment contractats i cancel·lats per raons de causa major en una nova data sempre que sigui possible.
  10. Les famílies no hauran de pagar la quota de la llar d’infants corresponent al període durant el qual aquesta estigui tancada.

L’adopció d’aquestes mesures extraordinàries arriba després que l’Ajuntament s’hagi centrat durant els primers dies a adoptar i traslladar als veïns i veïnes les mesures preventives i sanitàries d’obligat compliment.

Amb aquestes mesures es vol alleugerir la càrrega econòmica a què han de fer front els comerços i famílies, a conseqüència d’una situació excepcional que genera incertesa i preocupació.

 

 X