BUSCADOR

Busques feina al sector sanitari o agrari?

Busques feina al sector sanitari o agrari?

SECTOR SANITARI


Amb la situació d’excepcionalitat que estem vivint, la demanda als centres residencials és molt important.

En aquest moment urgeix trobar personal sanitari i no sanitari per donar suport a les residències de Tercera Edat dels municipis del Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès.

El perfil més requerit per part dels centres residencials són professionals d’infermeria, auxiliars d’infermeria i gerocultors, així com personal de neteja.

Personal de geriatria

Tasques d’atenció a les necessitats bàsiques dels usuaris de les residències com ara higiene, alimentació, acompanyament i atenció emocional. Preferentment personal amb titulació.

Personal d’infermeria

Tasques pròpies del seu perfil fent cures i gestionant medicació. Atendre i tenir cura dels usuaris dels centres.
Es possible la contractació d’estudiants de darrer curs com a auxiliars.

Personal de neteja

Tasques pròpies del seu perfil realitzant la neteja dels centres.

Si estàs interessat/ada en aquestes ofertes, pots enviar un correu electrònic amb les teves dades a rosa.pellicer@gencat.cat i et facilitaran tota la informació.

 

SECTOR AGRARI


Estem a les portes de l’inici d’una campanya de recollida i comercialització de fruita a les nostres comarques.

Com bé sabeu, les campanyes precisen el servei d’un nombre rellevant de ma d’obra temporera. Les circumstàncies actuals de mesures de contenció de la pandèmia de la COVID19 limiten l’accés als nostres municipis de persones provinents d’altres territoris i caldrà activar les que ja hi resideixen per a què vulguin i puguin cobrir els llocs de treball que s’ofereixin en la campanya 2020.

Les mesures que des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’han adoptat són les següents:

· Creació d’una borsa de treball de campanya al Portal Feina Activa del SOC on les persones interessades en treballar durant la campanya s’hi puguin inscriure. És accessible des de l’enllaç següent: BORSA CAMPANYA o des de la pàgina web: www.feinaactiva.gencat.cat.

Aquestes borses romandran obertes fins el 30 de juny de 2020.

· Pel que fa a les empreses que necessitin personal per a la recol·lecció i comercialització de la fruita en la campanya agrària d’aquest any, poden adreçar la seva oferta de treball amb el model normalitzat a les adreces de correu electrònic, d’acord amb la seva ubicació, les quals seran traslladades a l’Oficina de Treball corresponent per a la seva gestió:

A més, he deu tenir en compte que el Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d’abril, ha establert mesures de flexibilització de la contractació en les campanyes agràries, les quals són d’aplicació temporal fins al 30 de juny de 2020, excepte que la normativa posterior indiqui altra cosa.

Aquestes, de forma resumida, són:

· Autorització per a contractar persones de nacionalitat estrangera, en situació regular de residència, que compleixin algun dels següents requisits:

  • Edat entre 18 i 21 anys.
  • Permís de treball que caduqui entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020.

· Compatibilitat de la percepció de les prestacions per atur, excepte la derivada d’ERTO per COVID, i de la Renda Garantida de Ciutadania amb el treball en la campanya agrària.

En el cas que l’empresa proposi una candidatura, aquesta podrà ser incorporada per vinculació nominal, únicament prèvia comprovació per part del SOC de què es tracta d’una persona demandant inscrita i que d’acord amb les dades disponibles en la seva inscripció pot ser contractada. Concretament, es verificarà que, en el cas de persones estrangeres no comunitàries majors de 21 anys, disposen d’una autorització de treball i que aquesta estigui en vigor. Es consideren en vigor les autoritzacions que expirin en el període comprés entre el 14 de març i el 30 de juny.

A la pàgina Web del SOC on s’informa de la Campanya Agrària 2020 teniu un apartat de “Preguntes Freqüents” de molta utilitat.X