BUSCADOR

Obres de millora del sistema de sanejament de la urbanització de Can Rossell

Obres de millora del sistema de sanejament de la urbanització de Can Rossell

S’estan realitzant les obres de millora de la depuradora de la urbanització ja que l’actual quedava insuficient.

Aquesta nova forma de depuració es un sistema de filtres subsuperficials que completen la depuració amb graves i plantes.

Els treballs han consistit en la construcció de diverses basses noves per ampliar les ja existents i s’espera que estiguin acabats al proper mes de maig.X