BUSCADOR

Noves restriccions del 21 de desembre a l’11 de gener

Noves restriccions del 21 de desembre a l’11 de gener

El govern de Catalunya ha decidit de modificar les restriccions per la covid a Catalunya amb un nou pla que es mantindrà fins l’11 de gener, tot i que amb excepcions per als dies festius. A la meitat del període, es valorarà l’efectivitat del pla i s’estudiarà de modificar-lo. El Departament d’Interior desplegarà un pla d’inspeccions en establiments d’obertura al públic per garantir que es compleixen les mesures.

Es manté el tancament perimetral de Catalunya, però el confinament municipal passa a ser comarcal i s’allarga tota la setmana. També es manté el confinament nocturn de les 22.00 a les 6.00, amb excepcions els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener. I, així mateix, les reunions es limiten encara a un màxim de sis persones. A més, la Generalitat continua recomanant el teletreball.

Tancament perimetral de Catalunya:

Es pot entrar i sortir de Catalunya entre el 23 de desembre i el 6 de gener, sempre que sigui per a visitar un familiar. El tancament tampoc no afecta la mobilitat essencial, que inclou l’assistència a serveis sanitaris i socials, les obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals, l’educació, la tornada al lloc de residència, l’atenció de gent amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors dependents, discapacitats o persones especialment vulnerables), el desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs, les actuacions davant els òrgans públics, judicials o notarials, la renovació de permisos i documentació oficial i més tràmits administratius inajornables, l’acompliment d’exàmens o proves oficials inajornables i les causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades.

Confinament comarcal tota la setmana:

Si fins ara entre setmana es podia circular per tot Catalunya sense restriccions, d’ara endavant la mobilitat es limitarà a la comarca, de dilluns a diumenge. Se n’exceptua la mobilitat essencial indicada abans. I del 23 de desembre al 6 de gener també es poden fer desplaçaments de bombolles de convivència a una segona residència, al domicili d’un familiar o persona propera o a un establiment turístic. A banda, Andorra i l’Alt Urgell es consideraran una sola comarca i es permetrà la mobilitat entre aquests territoris, només si s’hi resideix.

Confinament nocturn:

Es manté el confinament nocturn de les 22.00 a les 6.00 de manera general, amb les excepcions de causa major justificades.

Les nits de Nadal i Cap d’Any el confinament nocturn serà d’1.00 a 6.00 per a permetre que hom torni a casa després de les celebracions nocturnes. El 5 de gener serà de 23.00 a 6.00 per a permetre les compres nadalenques de darrera hora.

Limitació de sis persones:

Es manté la prohibició de fer reunions de més de sis persones, excepte les bombolles de convivència. Aquesta limitació es modifica a les dates nadalenques assenyalades: 24, 25, 26 i 31 de desembre, i 1r i 6 de gener. Aquests dies, es permetran les trobades d’un màxim de deu persones de només dues bombolles de convivència.

Restaurants i bars:

S’estableixen noves restriccions horàries d’obertura de bars i restaurants. A partir d’ara, tan sols s’hi podran servir esmorzars i dinars, amb torns de 7.30 a 9.30 i de 13.00 a 15.30. Els establiments que facin menjar per a endur-se també poden servir-ne de les 19.00 a 22.00 si el client va a recollir-lo, i fins a les 23.00 si es reparteix a domicili.

Tancament d’establiments de restauració situats en centres comercials. Els restaurants de les àrees de serveis resten al marge de les franges horàries i els hotels podran servir sopars als clients.

S’hi mantenen les restriccions físiques: les terrasses han d’estar obertes i l’interior dels locals ha de tenir una ocupació màxima del 30%. També s’hi estableix un màxim de 4 persones per taula, ampliable fins a 6 si són persones d’una mateixa bombolla de convivència. Hi ha d’haver 2 metres de distància entre comensals de taules diferents, i distància d’un metre entre els de la mateixa taula.

L’ús de la màscara és obligatori i hom només se la pot llevar quan begui i mengi. Mentre s’espera que li serveixin els plats o els hi retirin, ha de dur-la posada.

Comerços:

Les botigues continuen amb una limitació del 30% de la cabuda. La diferència és que ara no hi ha limitació de superfície per a les més grans de 800 metres quadrats.

Els centres comercials poden obrir amb una limitació del 30% de la cabuda, però els establiments de restauració i esportius que hi hagi dins han d’estar tancats. Tampoc no es permet l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans. L’objectiu és permetre la compra de productes, però limitar al màxim les activitats socials vinculades.

Tots els comerços han de tancar a les 21.00, llevat dels que serveixen menjar per a endur-se, que poden allargar l’horari fins a les 22.00. Les botigues que donen servei de 24 hores només poden obrir de 6.00 a 21.00.

Als mercats no sedentaris la cabuda és del 30%.

Cultura:

Les instal·lacions culturals –teatres, cinemes i auditoris– poden obrir amb una limitació del 50% de la cabuda i un màxim de 1.000 assistents.

Arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació obriran amb una cabuda limitada al 33%.

Centres de culte:

Actes religiosos, com ara enterraments i casaments, hauran de limitar l’assistència a un 30% de la capacitat, amb un topall de 1.000 assistents.

Escoles i universitats:

Després de les vacances de Nadal el curs escolar es reprendrà l’11 de gener, no el 8 com s’havia previst de primer.

Sempre que es pugui, les activitats dels cursos de batxillerat i grau mitjà i superior es faran telemàticament.

A les universitats continua l’ensenyament telemàtic i només seran presencials les pràctiques i les avaluacions amb les mesures adequades.

S’aturen també totes les activitats extraescolars, si bé se n’exclouen les que es fan a l’escola mantenint el grup ‘bombolla’. No es consideren extraescolars la formació per a adults i d’idiomes.

Teletreball:

Els centres de treball, públic o privat, hauran de limitar els espais laborals per reduir la mobilitat i recomanar el teletreball, tret que no es pugui fer per motius pràctics o tècnics. També hauran d’organitzar una sortida esglaonada dels treballadors i fomentar la flexibilitat horària per evitar les hores punta.

Esportius:

Les instal·lacions esportives a l’aire lliure poden continuar obrint amb una ocupació màxima del 50% de la cabuda i amb control d’accés. Les instal·lacions interiors –gimnasos i pavellons– podran obrir amb una ocupació màxima del 30%, amb cita prèvia (només les piscines podran obrir els vestidors).

Dins les instal·lacions esportives, cal dur sempre màscara. Per tant, a les sales no es poden fer activitats esportives aeròbiques que requereixin llevar-se-la.

Es poden reprendre els entrenaments de les activitats federatives i esport escolar. Però es mantenen suspeses totes les competicions esportives, tret de les lligues estatals, internacionals i professionals.

Parc i jardins:

Els parcs i jardins poden romandre oberts, si bé hauran de tancar a les 20.00.


Més informació aquí.

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

 

 X