BUSCADOR

Nous horaris dels Plens i les Juntes de Govern per afavorir la conciliació laboral i familiar

Nous horaris dels Plens i les Juntes de Govern per afavorir la conciliació laboral i familiar

Per tal de poder ser un model perquè el món empresarial i la societat en general prenguem consciència dels beneficis que té el fet de treballar en una nova cultura social i un nou model organitzatiu, on s’afavoreixi la conciliació de la vida personal, professional i laboral,  l’Ajuntament de Subirats ha avançat els horaris de celebració de les seves juntes de govern i els plens municipals. A partir d’aquesta nova legislatura, l’horari de les juntes passa de les 19 a les 18 hores i el dels plens de les 21 a les 19 hores.

 

 

 X