BUSCADOR

Mesures per garantir la seguretat en la verema de l’Alt Penedès

Mesures per garantir la seguretat en la verema de l’Alt Penedès

El Govern, ajuntaments i el sector vitivinícola acorden les mesures per garantir la seguretat en la verema del 2020 a l’Alt Penedès.

La Comissió de la Verema, integrada enguany pels departaments de Salut, Treball, Afers Socials i Famílies i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, el sector vitivinícola, els agents socials i els ajuntaments del Penedès a través del Consell Comarcal, ha donat llum verda a un protocol que garanteixi  la deguda protecció de la salut de totes les persones que intervenen en la verema que tindrà lloc als municipis de la comarca de l’Alt Penedès. Paral.lelament, s’està treballant per tal d’aplicar el Pla a la resta de zones vitivinícoles d’acord amb els ajuntaments i el sector.

Aquest Pla abasta tot el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des de la finca a la agroindústria del vi. I, també, la protecció de la salut en general en un moment en què la població de determinats municipis productius creix per la presència de persones que hi resideixen temporalment.

Després de diverses reunions de treball, la Comissió de la Verema ha aprovat el document que fixa els criteris i les recomanacions d’actuació en activitats i empreses agràries amb vistes a l’inici de la campanya de la verema. El protocol ha de garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores en el context d’alerta sanitària per la COVID19. I, al mateix temps, assegurar la producció en quantitat, qualitat i seguretat per garantir el proveïment de la població i del conjunt de les activitats i empreses agràries durant la temporada de la verema que en depenen.

El document, consensuat amb el sector i les administracions del territori, estableix entre altres qüestions que  els serveis de Prevenció de riscos laborals (SPRL) duguin a terme una revisió mèdica a tots els treballadors que s’incorporin a l’empresa i que hagin tingut residència fora de la comarca de l’Alt Penedès en els últims 14 dies. La revisió inclourà, si s’escau, l’anamnesi i una prova PCR per a la COVID-19. També destaca la importància de tenir la gent localitzada en tot moment, en el lloc de feina i d’allotjament. Els positius i els contactes hauran d’estar en quarantena de 14 dies en un espai aïllat i se’n farà un seguiment.

Espais habilitats per poder atendre temporers en cas de necessitat

Per a les persones que estiguin buscant feina a la verema, es posa a disposició l’alberg humanitari gestionat per Creu Roja al Pavelló Firal de Vilafranca que obrirà entre el 21 d’agost i el 14 de setembre, amb una cinquantena de places. El mecanisme per accedir-hi serà que, després que la Policia Local verifiqui que la persona està donada d’alta a la Seguretat Social, se l’acompanyarà a l’alberg humanitari i se li farà la prova PCR.

L’altre equipament habilitat és l’hotel Salut, ubicat a l’Hospitalet de Llobregat, per a les persones que hagin estat diagnosticades com a positives amb motiu de la verema i no tinguin on confinar-se.

Així mateix, també s’habilitarà un altre equipament als afores de Vilafranca del Penedès amb l’objectiu de permetre l’aïllament dels contactes estrets que no hagin donat positiu en les proves PCR.

Finalment, el centre cívic l’Escorxador acollirà les proves PCR que es practicaran als temporers que després s’hagin de derivar a l’alberg humanitari i les incidències que hi pugui haver amb treballadors que ja estiguin fent la verema.

Normes i recomanacions

El protocol preveu també fer un seguiment sanitari acurat dels temporers a través del compliment de mesures estrictes d’higiene, distanciament i presa de temperatura corporal. També es proposa incentivar la realització de proves diagnòstiques massives al personal contractat. Es tracta de poder identificar en cada etapa els possibles riscos, incorporar les mesures per evitar‐los i identificar els responsables de fer‐los complir.

La Comissió de la Verema també ha acordat per poder treballar amb operativitat i agilitat crear una Comissió de Seguiment Permanent, amb vocació supramunicipal, integrada per membres representatius dels sectors i de les administracions implicades. Aquest espai de coordinació més reduït ha de permetre una capacitat de proposta i de resposta ràpida davant d’eventuals situacions crítiques.

Per a la verema d’enguany, el Penedès espera l’arribada d’uns 500 collidors, la majoria dels quals treballen a més d’una finca. Bona part dels temporers ja disposen de contracte i allotjament en alguna vinya abans que comenci la verema.

Font: Govern.cat

Informació acreditació accés alberg humanitari

 

 X