BUSCADOR

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

Les llars d’infants de Subirats són centres de caràcter públic que depenen de l’Ajuntament i tenen el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Neixen amb l’objectiu de donar un servei educatiu de qualitat i respondre a les necessitats educatives actuals dels infants de zero a tres anys.

Treballen amb l’objectiu de proporcionar un context educatiu obert, acollidor i estable, que promogui i garanteixi el benestar físic, psicològic i emocional de l’infant, així com el seu desenvolupament personal i social.

LES NOSTRES LLARS D’INFANTS

Subirats té tres llars d’infants municipals, estan situades en un entorn privilegiat que permet estar en contacte directe amb la natura i gaudir d’uns paisatges excepcionals.

La llar d’infants d’Ordal i la de Lavern, estan ubicades dins del recinte escolar de cada nucli.  La llar de Sant Pau es troba a l’edifici de les antigues i es l’única que disposa d’aula de nadons.

LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL

Adreça: C/ Ponent, 28 – Sant Pau d’Ordal
Telèfon: 93 899 33 93
C/e: a8047352@xtec.cat

LLAR D’INFANTS ELS CARGOLS

Adreça: C/ del Bosc, s/n – Lavern
Telèfon: 93 899 42 11
C/e: a8047340@xtec.cat

LLAR D’INFANTS ELS PARDALS

C/ del Pi, 1 – Ordal
Telèfon: 93 817 91 32
C/e: a8047339@xtec.cat

PROJECTE EDUCATIU

El nostre projecte educatiu parteix de l’infant com a protagonista indiscutible del seu procés d’ aprenentatge, respectant i atenent les seves necessitats tan físiques com emocionals  i proporcionat un ambient de llibertat, relaxat, tranquil i respectuós.

METODOLOGIA

La nostra metodologia es basa en oferir als infants vivències que els permetin explorar i experimentar sensacions enriquidores que els despertin la curiositat per tot allò que els envolta.

Per tal d’aconseguir-ho oferim als infants espais, materials i estímuls que fomentin les seves capacitats afavoreixin la seva autonomia i potenciïn la seva autoestima contribuint així a la formació de la seva personalitat.

 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Per nosaltres la família té un paper molt  important, per això,  establir un bon vincle que afavoreixi el diàleg i l’entesa és una prioritat.

A les nostres llars d’infants s’utilitzen diferents canals de comunicació amb les famílies; entrevistes, reunions, agenda… això fa que la relació entre les famílies i les llars d’infants esdevingui una ocasió per enriquir-se, intercanviar opinions i punts de vista, trobar solucions,…. en definitiva, assolir coherència i eficàcia en el procés educatiu.

EQUIP EDUCATIU

Les professionals de les nostres llars d’infants són un equip compromès, responsable, que treballa des del respecte i l’afecte i que acompanya l’infant en el seu procés d’aprenentatge establint un marc de confiança mútua amb les famílies per garantir una educació de qualitat.

L’equip directiu està format per una única direcció ubicada a la llar de Sant Pau i que té el suport de dues coordinacions, una a Ordal i l’altra a Lavern, és per això que el treball en equip es una part fonamental en l’organització de les tres llars.

SERVEIS I HORARIS

La llar d’infants l’Esquirol disposa d’una aula de nadons i acull infants a partir dels 4 mesos.

La llar dels Pardals i la dels Cargols acull infants a partir d’un any.

L’horari de les llars és de 9 a 13 h i de 15 a 17 h  amb horaris flexibles d’entrada i sortida.

Totes les llars disposen de servei de menjador i acollida matinal de 8 a 9 h.

MÉS INFORMACIÓ

X