BUSCADOR

La nova plaça de Lavern s’anomenarà plaça del Cafè

La nova plaça de Lavern s’anomenarà plaça del Cafè

En la sessió del dia 30 de setembre, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment i per unanimitat el nom de la nova plaça de Lavern que s’anomenarà plaça del Cafè.

El nom escollit és el resultat d’un procés de participació ciutadana que es va iniciar el passat 1 d’agost.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Subirats, en la sessió celebrada en data 29 de juliol de 2020, va aprovar el procés participatiu, i les bases reguladores del mateix, per a la tria del nom de la Plaça de Lavern, mitjançant la realització de dues enquestes a la ciutadania.

En la primera enquesta, realitzada entre els dies 1 i 23 d’agost, es va donar l’opció a la ciutadania de proposar tres noms per a la plaça. Hi van participar 52 persones.

Dels 41 noms diferents proposats, es van tenir en compte els que tenien 5 o més coincidències i no constaven a la nomenclatura de Subirats. Aquests van ser: plaça de la Cercavila, de la República, Nova, de la Independència, del Cafè, de la Festa Major, del Poble i Major.

De l’1 al 15 d’agost es va realitzar la segona enquesta, en la que hi van participar 154 persones. En aquesta ocasió es podien votar dos noms dels vuit possibles.

El 17 de setembre es va fer el recompte de vots i l’escollit, amb 42 vots a favor, va ser: plaça del Cafè.

Amb l’aprovació inicial per part del Ple municipal, s’inicia el tràmit d’informació pública. En cas de no presentar-se al·legacions en el termini de 30 dies hàbils,  el nom proposat es considerarà aprovat de forma definitiva.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana agraïm a tota la ciutadania que ha participat en aquest procés i ha fet possible la tria del nom de la plaça del Cafè de Lavern.

 

 

 

 X