BUSCADOR

Formació virtual del personal de l’Ajuntament pel projecte SeTDIBA

Formació virtual del personal de l’Ajuntament pel projecte SeTDIBA

En els darrers anys l’Ajuntament de Subirats ha anat adaptant la seva activitat administrativa i les seves eines de relació amb la ciutadania per tal de convertir-se en una administració electrònica, tal com demana la legislació vigent.

La implantació del projecte SeTDIBA, ofert per la Diputació de Barcelona als ajuntaments de menys de 5.000 habitants de la província de Barcelona, permetrà a l’Ajuntament fer un pas més cap a l’administració electrònica i millorar els canals d’informació vers la ciutadania.

A través d’aquest projecte, es proveeix l’Ajuntament de Subirats d’eines tecnològiques que donen suport al model de treball: registre i gestor d’expedients electrònics i de serveis de suport per implantar mètodes de treball comuns, d’accés a eines tecnològiques i de serveis de suport per a la seva utilització continuada.

A més, consisteix en un conjunt d’instruccions i mètodes per gestionar els documents, els expedients i les tasques que es deriven de la gestió diària d’un ajuntament de reduïda dimensió organitzativa.

La implantació del gestor d’expedients permetrà la gestió administrativa digital íntegra i, a mitjà termini, una millor facilitat a la ciutadania en la consulta dels seus tràmits i expedients.

La transformació digital implicarà, també, un canvi en la manera de treballar i d’organitzar les tasques diàries.

La formació al personal municipal per poder implementar el SeTDIBA ja va començar fa unes setmanes i ara, donada la situació excepcional que estem vivint, es continua de manera virtual.

El personal es connecta des de casa a les sessions de formació que ofereixen els tècnics de Diputació de Barcelona i el personal que cobreix els serveis mínims, es connecta des del mateix ajuntament.

La primera sessió es va fer ahir i hi van participar 21 treballadors i treballadores.

 X