BUSCADOR

Eviteu l’accès al bosc i als camins si no es estrictament necessari

Eviteu l’accès al bosc i als camins si no es estrictament necessari

Recomanem no accedir a les zones forestals.

Per prevenció s’ha tallat l’accés a diversos camins municipals.

Eviteu l’accés al bosc i als camins sinó és estrictament necessari.

Per més informació: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/mapes/mapa-perill-incendi/mapa-perill-incendi-dema/

Consulta el Ban Municipal aquí.

 X